PRBMT

Programrådet för biomedicinprogrammen och masterprogrammet i medicinsk teknik.

Ledamöter

Constantin Urban, ordförande, Institutionen för klinisk mikrobiologi
Ronnie Berntsson, Institutionen för medicinsk kemi och biofysik
Pernilla Wikström, Institutionen för medicinsk biovetenskap
Jenny Persson, Institutionen för molekylärbiologi
Roine El-Habta, Institutionen för medicinsk och translationell biologi, adj ledamot
Francesca Aguilo, Institutionen för molekylärbiologi
Helena Grip, Institutionen för strålningsvetenskaper
Anders Eklund, Institutionen för strålningsvetenskaper

Extern ledamot

Christin Grundström (UBI)

Studentrepresentanter Umeå Medicinska Studentkår

Viktor Bille
Daniel Nässén

Övriga närvarande

Yngve Östberg
Viktor skog

Sekreterare

Lina Helgesson

Sammanträdestider

Våren 2024
29 januari
27 februari
27 mars
25 april
29 maj

Plats:
Tid: kl. 14:00-16:00

Protokoll

Lena Åminne
2024-01-18