PRBMT

Programrådet för biomedicinprogrammen och masterprogrammet i medicinsk teknik.

Ledamöter

Constantin Urban, ordförande, Institutionen för klinisk mikrobiologi
Ronnie Berntsson, Institutionen för medicinsk kemi och biofysik
Pernilla Wikström, Institutionen för medicinsk biovetenskap
Jenny Persson, Institutionen för molekylärbiologi
Johan Eriksson, Institutionen för integrativ medicinsk biologi
Francesca Aguilo, Institutionen för molekylärbiologi
Helena Grip, Institutionen för strålningsvetenskaper
Anders Eklund, Institutionen för strålningsvetenskaper

Extern ledamot

Christin Grundström (UBI)

Studentrepresentanter Umeå Medicinska Studentkår

Viktor Bille
Daniel Nässén

Sekreterare

Lina Helgesson

Sammanträdestider

25 augusti
3 oktober
28 oktober
28 november

Plats: Zoom
Tid: 14:00-16:00

Protokoll

Lena Åminne
2023-04-12