Värdegrundsarbete i praktiken vid Umeå universitet

För att stimulera till förnyade diskussioner om universitetets värdegrund har projektet ”Levande värdegrund” startat. I projektet ingår att samla in aktuella dilemman och etiska frågeställningar för att vidareutveckla det befintliga dialog- och stödmaterialet för värdegrundsdiskussioner (se nedan). En första uppdatering planeras våren 2024.

Här finns material som du kan titta igenom eller diskutera i en arbetsgrupp.

Dialogmaterial

Boken "Dilemman i vardagen"

Boken "Dilemman i vardagen – Värdegrundsarbete i praktiken vid Umeå universitet" presenterar 47 dilemman med olika teman som väcker känslor och skapar diskussion. Varje dilemma har olika frågeställningar man kan utgå ifrån i gruppdiskussioner. I boken finns också en beskrivning av vad den statliga värdegrunden betyder för Umeå universitet och de akademiska värden som ska styra vår verksamhet. Boken finns på svenska och engelska.

Ladda ner boken Dilemman i vardagen 

Varje institution och enhet har fått varsitt exemplar av boken. Ett exemplar av den engelska boken kan vid behov beställas via kontaktpersonen i högerspalten.

Dilemman i vardagen för nedladdning (sv)

Everyday dilemmas för nedladdning (en)

Dilemmafilmer

Det finns fyra filmer som spelar upp situationer med olika dilemman. Ni kan gemensamt titta på en film för att därefter i mindre grupper diskutera situationen. Ni kan ta hjälp av diskussionsfrågorna nedan. Filmerna är på svenska och finns textade på både svenska och  engelska. Du välja om du vill ha filmen textad på svenska eller engelska genom att klicka på cc i spelarens fönster efter att du klickat på filmen.

Film 1: Forskaren som inte behöver följa regler (baserat på dilemma nr 31 i boken)

Diskussionsfrågor film 1

 • Vad ser du som problematiskt i den här situationen?
 • Har du varit med om något liknande?
 • Hur anser du att bibliotekarien ska agera?
 • Behandlar vi alla yrkesgrupper lika vid universitetet?
 • Vilka värdegrundsprinciper utmanas?

Film 2:  Högt till tak eller bristande respekt (baserat på dilemma nr 19 i boken)

Diskussionsfrågor film 2

 • Vad ser du som problematiskt i den här situationen
 • Har du varit med om något liknande?
 • I akademin finns olika syn på kompetenser och vetenskapliga metoder. Hur kan vi skapa konstruktiva samtal kring detta?
 • Hur kan vi verka för respekt och tolerans för olika yrkesgruppers roller och kompetens i vår meritokratiska miljö?
 • Vilka värdegrundsprinciper utmanas?

Film 3: After work med dålig eftersmak (baserat på dilemma nr 16 i boken)

Diskussionsfrågor film 3

 • Vad ser du som problematiskt i den här situationen?
 • Situationen uppstod utanför arbetstid, men har påverkat arbetsmiljön. Hur kan effekterna av den uppkomna situationen hanteras?
 • Borde prefekten agera och i så fall hur?
 • Borde gruppen som reagerade agerat annorlunda under kvällen?
 • Hur ska vi förhålla oss till att umgås utanför arbetstid då alkohol förtärs? När är vi privata?
 • Hade institutionens och chefens ansvar och agerande förändrats om motsvarande situation hade uppstått vid en fikapaus på jobbet?
 • Vilka värdegrundsprinciper utmanas?

Film 4: Den öppna högskolan eller det elitistiska universitetet? (baserat på dilemma nr 13 i boken)

Diskussionsfrågor film 4

 • Vad anser du vara problematiskt i den här situationen?
 • Hur bör vi välkomna nya studenter oavsett deras bakgrund?
 • Hur långt bör universitetets stöd sträcka sig?
 • Borde vi oftare hjälpa studenter med bristande förutsättningar vidare till andra utbildningar eller yrken?
 • Vilka värdegrundsprinciper utmanas?

Bordspratare

Exempel på bordspratare med värdegrundsdilemma.

Foto: Ulrika Bergfors

Det finns bordspratare som presenterar varsitt dilemma på svenska och engelska att låna. Dessa kan ställas upp på fikabord eller användas som ett alternativ till utskrivna sidor ur boken vid värdegrundsövningar. I dagsläget finns tre dilemman som bordspratare:

 • Bara hälften dök upp
 • Vilka komplimanger är okej på jobbet?
 • En kul kväll med kollegerna

Bordspratare, svenska och engelska

Folder

 

Foto:

Foldern beskriver Umeå universitets värdegrundsarbete och har skickats ut till alla medarbetare.

Svensk folder för nedladdning
Engelsk folder för nedladdning

Aktuellt – Levande värdegrund

Ett nytt värdegrundsprojekt startar hösten 2023

Nov 2023 - jan 2024 samlar vi in exempel på situationer som utmanar värdegrunden. Här kan du lämna in ditt bidrag.

En arbetsgrupp ser över universitetets akademiska värden.

Läs mer om projektet

mer om den statliga värdegrunden

Om du vill veta mer om korruption och ditt ansvar som statsanställd kan du läsa mer här:

Rollen som statsanställd 

Förvaltningskultur 

En kultur mot korruption 

Din roll i staten - gemensamma spelregler

Kontakt

 

Foto:

Torbjörn Forsberg
HR-strateg vid Personalenheten
torbjorn.forsberg@umu.se
📞 090-786 70 80

Kontakt

 

Foto:

Anna Mothander
HR-strateg vid Personalenheten
✉ anna.mothander@umu.se
📞 090-786 66 78

Caroline Henrysson
2023-11-08