Programrådet för yrkeslärarprogrammet

Robert Holmgren, Pedagogiska institutionen, ordförande

Gerd Pettersson, Pedagogiska institutionen
Katarina Kärnebro, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
Ron Mahieu, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
Johan Hansson, Institutionen för idé- och samhällsstudier, Pedagogiska institutionen
Lars Samuelsson, Institutionen för idé- och samhällsstudier
Sara Eklundh, studentrepresentant, YRK-programmet
John Lindkvist, yrkeslärare, Strömbackaskolan Piteå

Marie Oskarsson
2020-03-12