Beslut från rektorsmöte och universitetsstyrelsen

Här samlas nya beslut och regelförändringar från rektorsmöten och universitetsstyrelsen.

Kontaktinformation

Thomas Wahlström
Utredare vid Planeringsenheten
thomas.wahlstrom@umu.se
📞 090-786 66 85

Protokoll från universitetsstyrelsens sammanträden

Anja Axelsson
2021-09-24