Beslut från rektorsmöte och universitetsstyrelsen

Här samlas nya beslut och regelförändringar från rektorsmöten och universitetsstyrelsen.

Kontaktinformation

Daniel Andersson
Akademisekreterare, Planeringsenheten

090-786 99 11
073-672 99 11

Protokoll från universitetsstyrelsens sammanträden

Anja Axelsson
2021-09-24