Verksamhetsförlagd utbildning, VFU

Här finns avtalen om VFU med både regioner och kommuner.

Kontaktperson

VFU-strateg

Linda Wahlqvist
Medicinska fakultetens kansli
786 88 44

Ersättningsnivåer 2021

Mottagande verksamheter, VFU
1 619 kronor vecka/student

Bidrag till student vid dubbelt boende, VFU
2 381 kronor månad/student

Linda Wahlqvist
2021-06-08