Verksamhetsförlagd utbildning, VFU

Här finns avtalen om VFU med både regioner och kommuner.

Kontaktperson

VFU-strateg

Linda Wahlqvist
Medicinska fakultetens kansli
linda.wahlqvist@umu.se

Ersättningsnivåer 2023

Mottagande verksamheter, VFU
1 659 kronor vecka/student

Bidrag till student vid dubbelt boende, VFU
3 500 kronor månad/student

Översikt VFU Medicinska fakulteten

Linda Wahlqvist
2023-09-15