Verksamhetsförlagd utbildning, VFU

Här finns avtalen om VFU med både regioner och kommuner.

Kontaktperson

VFU-strateg

Linda Wahlqvist
Medicinska fakultetens kansli
linda.wahlqvist@umu.se

Ersättningsnivåer 2022

Mottagande verksamheter, VFU
1 636 kronor vecka/student

Bidrag till student vid dubbelt boende, VFU
2 406 kronor månad/student

Ersättningsnivåer 2023

Mottagande verksamheter, VFU
1 658 kronor vecka/student

Bidrag till student vid dubbelt boende, VFU
2 439 kronor månad/student

Översikt VFU Medicinska fakulteten

Linda Wahlqvist
2022-11-17