Programrådet för förskollärarprogrammet

Mandatperiod 2022-01-01--2025-12-31

Helena Rosqvist (ordförande), Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
Anna Olausson, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
Ingela Andersson, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik
Mareike Jendis, Institutionen för språkstudier
Hanna Ahrenby, Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen
Birgitta Wilhelmsson, Lärarhögskolans kansli

Studentrepresentanter:
Namn meddelas inom kort

Extern representant:
Monika Andersson, Umeå kommun

Minnesanteckningar från programrådets möten

Marie Oskarsson
2021-12-16