Programrådet för förskollärarprogrammet

Mandatperiod 2019-01-01--2021-12-31

Helena Rosqvist (ordförande), Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
Anna Olausson, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
Ingela Andersson, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik
Mareike Jendis, Institutionen för språkstudier
Sara Rylander, Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

Studentrepresentanter:
Namn meddelas inom kort

Extern representant:
Tomas Svedgård Mediacenter

Minnesanteckningar från programrådets möten

Marie Oskarsson
2020-04-23