Programrådet för förskollärarprogrammet

Mandatperiod 2022-01-01--2025-12-31

Helena Rosqvist (ordförande), Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
Anna Olausson, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
Carina Andersson Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik
Elin Jälmbrant, Institutionen för språkstudier
Hanna Ahrenby, Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen
Birgitta Wilhelmsson, Lärarhögskolans kansli
Studentrepresentanter:
Namn meddelas inom kort
Extern representant:
Monika Andersson, Umeå kommun

Minnesanteckningar från och med 2022

Äldre minnesanteckningar från programrådets möten

Marie Oskarsson
2022-02-03