Programrådet för förskollärarprogrammet

Mandatperiod 2022-01-01--2025-12-31

Helena Rosqvist (ordförande), Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
Anna Olausson, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
Carina Andersson Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik
Elin Jälmbrant, Institutionen för språkstudier
Hanna Ahrenby, Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen
Birgitta Wilhelmsson, Lärarhögskolans kansli
Studentrepresentanter:
Namn meddelas inom kort
Extern representant:
Monika Andersson, Umeå kommun

Administrativt stöd kansliet för Lärarhögskolan

Anna Tegström, utbildningsledare, deltar vid programrådets möten och övriga deltar vid behov.
Magdalena Hagelin, programstudievägledare
Stina Berglund, utbildningssamordnare, VFU

Minnesanteckningar

Marie Oskarsson
2023-12-20