Strategiska råd

Vid Umeå universitetet finns det fem strategiska råd – ett för utbildning, ett för forskning, ett för administration, ett för lika villkor och ett för digitalisering.

Råden är ett forum för strategiska diskussioner och underlag för ställningstaganden och beslut på både universitetsnivå och fakultetsnivå inom rådens respektive ansvarsområden. Rådens ordföranden är respektive vicerektor samt universitetsdirektören. Råden är inte några beslutsorgan. I denna regel kan du läsa mer om de strategiska råden.

 

Forskningsstrategiska rådet – FOSTRA

Arbetar för att stärka kvaliteten i forskning vid universitetet. Här hittar du mer information om rådet samt minnesanteckningar.

Strategiska rådet för lika villkor – LIV

Rådet för lika villkor leder Umeå universitets arbete med lika villkor. Här hittar du mer information om rådet samt minnesanteckningar.

Strategiskt råd för administration – RADON

Arbetar för att stärka kvaliteten inom universitetets administration. Här hittar du mer information om rådet samt minnesanteckningar.

Utbildningsstrategiska rådet – USR

Arbetar för att stärka kvaliteten på utbildningar vid universitetet. Här hittar du mer information om rådet samt minnesanteckningar.

Strategiska rådet för digitalisering (DIGA)

Arbetar för att att ta samordna, prioritera och kvalitetssäkra underlag inför prioritering av IT-relaterade behov, ta initiativ till digitalisering för att stärka forskning och utbildning, samt samordna digitaliseringsfrågor övergripande för samtliga verksamhetsområden. Här hittar du mer information och minnesanteckningar.

 

 

 

 

 

Kontakt

Daniel Andersson
Akademisekreterare, Planeringsenheten
090-786 99 11

Sara Rambe
2023-10-02