Utbildningskommitténs konferensmedel 2023

Den första ansökningsomgången 2023 för bidrag för deltagande i konferenser är öppen. Sista ansökningsdag är 2023-01-13.

Ansökningar skickas elektroniskt i pdf-format till medel@diarie.umu.se.
Obs, ange Dnr: FS 2.1.6-2194-22 som ämne i mailet.

Glöm inte att förankra din ansökan med din prefekt innan du söker medel.

Endast ansökningar skrivna i ansökningsformuläret som finns nedan kommer att behandlas.

Välkomna med era ansökningar!
Utbildningskommittén

Ansökan om konferensmedel

Utlysning konferensmedel

Redovisning

Kontaktinformation

Staffan Schedin
utbildningsledare
Telefon: 090-786 74 87
E-post: staffan.schedin@umu.se

Anna-Lena Lindskog
2022-12-08