Docenter

Nya docenter vid Medicinska fakulteten, from 2017.

2023

Frida Jonsson, folkhälsovetenskap
Tomi Myrberg, anestesi och intensivvård
Andrea Puhar, infektionsbiologi
Jenny Molin, omvårdnad
David Cisneros Armas, molekylärbiologi
Paolo Medini, fysiologi
Christel Häggström, epidemiologi
Johan Niklasson, geriatrik
Jonas Andersson, kardiologi
Kotryna Simonyté Sjödin, molekylär medicin
Åsa Gylfe, klinisk mikrobiologi
Lars-Anders Carlson, medicinsk kemi
Urban Hellman, cellbiologi
Ana Virel, histologi med cellbiologi
Nina Lindelöf, fysioterapi
Annika Toots, fysioterapi
Peyman Kelk, anatomi
Linda Richter Sundberg, folkhälsovetenskap
Sun Sun, folkhälsovetenskap
Albin Stjernbrandt, arbets- och miljömedicin
Kim Ekblom, klinisk kemi
Malin Brundin, endodonti
Karin Bölenius, omvårdnad
Lina Gyllencreutz, omvårdnad
Mattias Brunström, epidemiologi

2022

Przemyslaw Paradowski, ortopedi
Susanna Jakobson Mo, nuklearmedicin
Jakob Walldén, anestesi och intensivvård
Annasara Lenman, virologi
Ida Linander, folkhälsovetenskap
Björn Knutsson, ortopedi
Alireza Salami, neurovetenskap
Anne-Marie Fors Connolly, medicinsk mikrobiologi
Inga Dennhag, barn- och ungdomspsykiatrisk forskning
Anders Ringnér, omvårdnad
Berit Byström, oftalmiatrik
Hanna Nyström, kirurgi
Francesca Aguilo, cellbiologi
Karolina Kauppi, neurovetenskap
Malin Sjöström, allmänmedicin
Mo Jakobson, nuklearmedicin
Hu Xiaolei, rehabiliteringsmedicin
Kristina Lämås, omvårdnad
Anna Myléus, allmänmedicin
Oskar Hemmingsson, kirurgi
Julia Otten, internmedicin
Paulina Wanrooij, medicinsk kemi
Therese Eskilsson, fysioterapi
Jeanette Bröms, medicinsk mikrobiologi
Helena Backman, epidemiologi och folkhälsovetenskap
Gunilla Stenberg, fysioterapi

2021

Anna Löfgren, bettfysiologi
Sofia Mattsson, farmaci
Michael Svensson, idrottsmedicin
Ann Sörlin, fysioterapi
Jonas Andersson, medicinsk strålningsfysik
Anna Södergren, reumatologi
Jan Olsson, virologi
Linda Halldner Henriksson, barn- och ungdomspsykiatri
Susanna Marklund, bettfysiologi
Elin Chorell, molekylär medicin
Axel Sandvig, rehabiliteringsmedicin
Marcus Lind, internmedicin
Camilla Sandberg, fysioterapi
Jonas Nilsson, experimentell onkologi
Mats Sjöström, oral och maxillofacial kirurgi
Johan Styrke, urologi
Eva Levring Jäghagen, odontologisk radiologi
Karin Hellström Ängerud, omvårdnad

2020

Anton Westman, katastrofmedicin
Sophia Harlid, molekylär epidemiologi
Basel Sitohy, onkologi
Marlene Sandlund, fysioterapi
Caroline Stridsman, lungmedicin
Sara Pudas, kognitiv neurovetenskap
Intissar Anan, intermedicin
Anni-Maria Pulkki Brännström, global hälsa
Martin Andersson, folkhälsa och klinisk medicin

2019

Anders Wåhlin, medicinsk teknik
Sandin Anna, pediatrik
Johan Normark, infektionsmedicin
Olivia Lwande Wesula, virologi
Anders Garpebring, medicinsk strålningsfysik
Åsa Audulv, omvårdnad
Björn Sundström, reumatologisk forskning
Ronnie Berntsson, medicinsk kemi
Gemma Atkinson, molekylärbiologi
Maria Sjölander, farmaci
Benno Krachler, internmedicin
Esberg Anders, experimentell kariologi
Persson Margareta, reproduktiv och perinatal hälsa
Sjöström Rita, fysioterapi
Olofsson Anders, medicinsk kemi
Jonatan Salzer, neurologi
Mårten Werner, internmedicin
Staffan Berglund, pediatrik
Annika Idahl, obstetrik och gynekologi
Mattias Forsell, immunologi
Michael Druzin, fysiologi
Pontus Karling, internmedicin
André Nyberg, fysioterapi
Lotta Ljung, reumatologi
Nasim Sabouri, medicinsk kemi

2018

Johan Nilsson Sommar, arbets- och miljömedicin
Maria Wiklund, fysioterapi
Mikael Lilja, folkhälsa och klinisk medicin
Joakim Hennings, kirurgisk och perioperativ vetenskap
Gustav Andersson, anatomi
Sebastian Mukka, ortopedi
Senada Hajdarevic, omvårdnad
Martin Rutegård, kirurgi
Ulrika Ottander, obstetrik och gynekologi
Elias Johansson, experimentell neurologi
Johan Nilsson Sommar, arbets- och miljömedicinsk forskning
Maria Gustafsson, farmaci
Sofie Degerman, experimentell patologi
Evelina Landstedt, epidemiologi och folkhälsovetenskap
Krister Tano, oto-rhino-laryngologi

2017

Linnea Hedman, epidemiologi och folkhälsovetenskap
Nelson Gekara, infektionsbiologi
Estelle Naumburg, pediatrik
Ludvig Backman, anatomi
Annelie Behndig, lungmedicin
Susanne Lindquist, experimentell pediatrik
Eva Henje Blom, barn- och ungdomspsykiatri
Emma Persson, experimentell onkologi
Mats Ryberg, internmedicin
Miles Trupp, experimentell neurovetenskap
Per Dahlqvist, internmedicin
Paul Kingham, anatomi
Johannes van den Berg, neonatologi/neonatal omvårdnad
Lars Johansson, internmedicin
Nina Sundström, medicinsk teknik
Helena Grip, medicinsk teknik
Sara Wilson, neuronal utvecklingsbiologi
Per Morberg, ortopedisk kirurgi
Anna Fahlgren, infektionsbiologi
Caroline Grabbe, medicinsk molekylärbiologi
Maria Brattsand, molekylär medicin
Johan Eriksson, kognitiv neurovetenskap
Jonathan Gilthorpe, experimentell neurovetenskap
Barbara Schumann, epidemiologi och folkhälsovetenskap
Marie Lindkvist, epidemiologi och biostatistik
Maria Nilsson, folkhälsovetenskap
Krister Lindmark, kardiologi
Britt-Marie Lindgren, omvårdnad
Ulrika Aasa, fysioterapi
Patrik Wennberg, allmänmedicin
Lennart Flygare, diagnostisk radiologi
Gauti Jóhannesson, oftalmiatrik

Lena Åminne
2023-11-22