Facklig samverkan

Samverkan för utveckling.

Samverkansavtal

Lokalt kollektivavtal om samverkan för utveckling (Local collective agreement regarding development cooperation)

Sammanträdesdatum

Medicinska fakultetens samverkansgrupp (FSG)

FSG Stoppdatum
ärenden från institutioner
Tid Plats
2022      
25 aug 15 aug 13.15-15.00

 Zoom

20 sep 8 sept 13.15-15.00

Zoom

20 okt 10 okt 13.15-15.00

Zoom

10 nov 31 okt 13.15-15.00

Zoom

1 dec 21 nov 13.15-15.00 Zoom
20 dec 8 dec 13.15-15.00 Prefekten
2023      
19 jan 9 jan 13.15-15.00 Zoom
9 febr 30 jan 13.15-15.00 Zoom
1 mars 17 febr 13.15-15.00 Zoom
29 mars 17 mars 13.15-15.00 Zoom
18 april 6 april 13.15-15.00 Zoom
11 maj 1 maj 13.15-15.00 Zoom
1 juni 22 maj 13.15-15.00 Docenten
20 juni 9 juni 13.15-15.00 Zoom
24 aug 14 aug 13.15-15.00 Zoom
Lena Åminne
2022-11-11