Facklig samverkan

Samverkan för utveckling

Samverkansavtal

Lokalt kollektivavtal om samverkan för utveckling (Local collective agreement regarding development cooperation)

Tid
13.15-15.00

Lokal
2021: Digitalt

FSG Stoppdatum
ärenden från institutioner
2021  
26 aug 16 aug
24 sept 14 sept
21 okt 11 okt
11 nov 1 nov
2 dec 22 nov
21 dec 13 dec
Lena Åminne
2021-09-14