Facklig samverkan

Samverkan för utveckling

Samverkansavtal

Lokalt kollektivavtal om samverkan för utveckling (Local collective agreement regarding development cooperation)

 

Sammanträdesdatum för Medicinska fakultetens samverkansgrupp (FSG)

FSG Stoppdatum
ärenden från institutioner
Tid Plats
2022      
25 jan 14 jan 13.15-15.00 Zoom
10 febr 31 jan 13.00-14.30 Zoom
3 mars 21 febr 13.15-15.00 Zoom
24 mars 14 mars 13.15-15.00 Zoom
13 april 4 april 13.15-15.00 Zoom
12 maj 2 maj 13.15-15.00 Zoom
9 juni 30 maj 14.00-15.45 Doktoranden
22 juni 13 juni 13.15-15.00 Zoom
  Sommaruppehåll    
25 aug 15 aug 13.15-15.00  Zoom
Lena Åminne
2022-01-12