VFU-träff 3-4 juni 2024

Medicinska fakulteten i samarbete med Region Västerbotten arrangerar en VFU-träff, lunch till lunch, 3–4 juni 2024

Framtidens VFU - Studentaktiverande handledningsmodeller, pedagogik

Syfte – Dialog om framtidens VFU
VarRotundan
När – 3–4 juni, lunch till lunch
Målgrupp – Vi välkomnar alla med intresse för verksamhetsförlagd utbildning som handledare, lärare, kliniskt verksamma, studenter och chefer.
Program – ses via länken nedan
Sista anmälningsdag – 3 maj.

Anmäl dig via QR-koden och se program


Årets handledare

Från och med vårterminen 2024 kommer Medicinska fakulteten i samarbete med Region Västerbotten utse årets handledare. Det ska vara någon som utmärkt sig som en förträfflig handledare. Syftet är att uppmärksamma hur viktig handledarrollen är för studenters VFU och öka motiveringen för medarbetare att ta på sig handledarrollen. Detta kommer bli en årligt återkommande utmärkelse.

Ta chansen och nominera din handledare via QR-koden

Linda Wahlqvist
2024-03-22