Seminarier vårterminen 2020

Fredag 20/3 kl.11.30-13.00

Jonathan Wedman, universitetslektor, TUV/UPL, Umu
"Hur säkerställer vi att vi examinerar på bästa sätt? Tips och tricks om provkonstruktion"

Mer om Jonathan Wedman

Presentation: Seminarium om Rättssäker examination

Torsdag 23/4 kl. 12-13.15

Max Scheja, Professor i högskolepedagogik, Stockholms universitet
"Studenters lärande, akademiska ansvar och lärares akademiska lärarskap"

Mer om Max Scheja

Presentation: Seminarium om Studenters lärande, akademiska ansvar och lärares akademiska lärarskap

Onsdag 27/5 kl. 12-13.15

Karl Idberger, UPL, Umu
"Canvas – möjligheter och utmaningar"

Mer om Karl Idberger

Lena Åminne
2024-03-04