Utrustning för utbildning vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Här finns en förteckning över utrustning/infrastruktur som finansierats genom fakultetens utlysningar för utrustning i utbildning.

2022

Justersåg, Felder Kappa 550 PCS, utrustad med ett unikt system för att förebygga olyckor vid sågning

Huvudsökande: Håkan Hansson
Arkitekthögskolan

Ansvarig för utrustningen/kontaktperson: Håkan Hansson
Arkitekthögskolan

*Equipment to create a Cloud-Edge Teaching Infrastructure: 1 x 48 port CRS354 Network Switch with Power-over-Ethernet (PoE), 4 x AMD 32 core EPYC servers, 1 x AMD 8 core EPYC server, 32 x 4 core Raspberry Pi v4, 32 x Raspberry Pi PoE HAT, 32 x 128Gb MicroSD, 2 x 2U rack mounts for Raspberry Pi

Huvudsökande: Paul Townend
Institutionen för datavetenskap

Ansvarig för utrustningen/kontaktperson: Tomas Forsman
Institutionen för datavetenskap

*Fem tysta ljudisolerade mötesrum för två personer, Silento PodTM Duo

Huvudsökande: Linda Bresäter
Designhögskolan

Ansvarig för utrustningen/kontaktperson: Anders Hellström
Designhögskolan

Tre portabla CO2 gasanalysatorer (IRGA) med flödeskammare

Huvudsökande: Ellen Dorrepaal
Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

Ansvarig för utrustningen/kontaktperson: Ellen Dorrepaal (för utrustning i Abisko) och Ann-Kristin Bergström (för utrusning i Umeå)
Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

Två växthuslampor med tillbehör och installation

Huvudsökande: Ulla Carlsson-Granér
Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

Ansvarig för utrustningen/kontaktperson: Ulla Carlsson-Granér
Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

Utrustning till kurslaborationer: Två mikroskopkameror, tre projektorer med trådlös bildöverföring, audiometer och EKG-mätare

Huvudsökande: Caroline Blomquist
Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

Ansvarig för utrustningen/kontaktperson: Caroline Blomquist
Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

*Anpassning och inköp av utrustning samt lös inredning för att kunna nyttja lokaler som studieplatser

Huvudsökande: Erik Chorell
Kemiska institutionen

Ansvarig för utrustningen/kontaktperson: Patrik Andersson
Kemiska institutionen

*Uppgradering av serversystem mjukvara (VxRail samt VMware Horizon) för skapande av virtuella datamaskiner

Huvudsökande: Michael Holmboe
Kemiska institutionen

Ansvarig för utrustningen/kontaktperson: Lars-Göran Adolfsson (IT) och Michael Holmboe (lärare)
Kemiska institutionen

*Utrustning till kurslaborationer: PCR-instrument, skakinkubator, sonikator, nanodropinstrument, instrument för geldokumentation, geltråg, minicentrifuger, automatpipetter

Huvudsökande: Karina Persson
Kemiska institutionen

Ansvarig för utrustningen/kontaktperson: Karina Persson, Irina Shchukareva
Kemiska institutionen

*SpectraMax ABS Plus Microplate Reader

Huvudsökande: Teresa Frisan
Institutionen för molekylärbiologi

Ansvarig för utrustningen/kontaktperson: Javier Avila-Carino
Institutionen för molekylärbiologi

*Två smartboards för undervisningslaborationer

Huvudsökande: Lena Svensson
Institutionen för molekylärbiolog

Ansvarig för utrustningen/kontaktperson: Javier Avila-Carino
Institutionen för molekylärbiologi

*Bubblande fluidiserad bädd för förgasning, förbränning och optisk access

Huvudsökande: Nils Skoglund
Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Ansvarig för utrustningen/kontaktperson: Nils Skoglund (sökande), Christoffer Boman (laboratorieansvarig)
Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

För utrusningar markerade med * har halva inköpskostnaden finansierats av fakulteten.

2021

Handhållen 3D-skanner

Huvudsökande: Tomas Lindehell
Designhögskolan

Ansvarig för utrustningen/kontaktperson: Tomas Lindehell
Designhögskolan

Röntgenfluorescens spektrometer

Huvudsökande: Johan Rydberg
Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

Ansvarig för utrustningen/kontaktperson: Johan Rydberg
Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

Två spektrofotometrar (NanoPhotometer N-60)

Huvudsökande: Xiao-Ru Wang
Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

Ansvarig för utrustningen/kontaktperson: Xiao-Ru Wang
Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

Optikkomponenter för fotonik och laserfysik

Huvudsökande: Isak Silander
Institutionen för fysik

Ansvarig för utrustningen/kontaktperson: Isak Silander
Institutionen för fysik

Stirlingmotorer

Huvudsökande: Thomas Wågberg
Institutionen för fysik

Ansvarig för utrustningen/kontaktperson: Isak Silander
Institutionen för fysik

Två centrifuger och ultraljudsbad inklusive pump

Huvudsökande: Karina Persson
Kemiska institutionen

Ansvarig för utrustningen/kontaktperson: Karina Persson, Irina Shchukareva
Kemiska institutionen

Induktivt kopplad plasma–optisk emissionsspektrometer (ICP-OED)

Huvudsökande: Solomon Tesfalidet
Kemiska institutionen

Ansvarig för utrustningen/kontaktperson: Solomon Tesfalidet
Kemiska institutionen

Tre rotationsindunstare, värme/omrörarplattor samt flash kolonner/bubblor/provrörsställ, och ett 20-tal sintrade trattar och övergångar

Huvudsökande: Erik Chorell
Kemiska institutionen

Ansvarig för utrustningen/kontaktperson: Patrik Andersson
Kemiska institutionen

Flow cytometry analyzer

Huvudsökande: Teresa Frisan
Institutionen för molekylärbiologi

Ansvarig för utrustningen/kontaktperson: Javier Avila-Carino
Institutionen för molekylärbiologi

Portabel spektrofotometer

Huvudsökande: Matthew Francis
Institutionen för molekylärbiologi

Ansvarig för utrustningen/kontaktperson: David Cisneros Armas, Martuza Sarwar
Institutionen för molekylärbiologi

Datorer med tillbehör för interaction lab

Huvudsökande: Thomas Mejtoft
Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Ansvarig för utrustningen/kontaktperson: Thomas Mejtoft
Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Portabel multigasmätare

Huvudsökande: Per Holmgren
Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Ansvarig för utrustningen/kontaktperson: Per Holmgren
Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

2023-11-02