Läraranställningar

Gäller läraranställningar som omfattas av Högskolelag och Högskoleförordning samt Umeå universitets anställningsordning.

I Anställningsordningen finns de regler som Umeå universitet tillämpar utifrån Högskolelag och Högskoleförordning när det gäller de lärarkategorier vi har inom Umeå universitet.

Fakulteten har två anställningskommittéer. En för professor och docent och en anställningskommitté för lektorat (utlysta och befordrade), biträdande lektorat samt forskare.

KONTAKTPERSON

HR-specialist

Anton Forsberg
090-786 72 53

Åsa P Isaksson
2023-05-31