Bokslut

Här presenteras fakultetens bokslut, som i sig åskådliggör en sammanställning av det gånga årets utfall.

Anna Tellné
2024-03-14