Kansliet för teknik och naturvetenskap

Kansliet för teknik och naturvetenskap ger service till fakultetsnämnden och dess kommittéer samt till fakultetens institutioner och utbildningsprogram inom ett stort antal områden. Fakultetskansliet utgör också kontaktlänk mellan universitetets centrala enheter och fakulteten.

Kansliets personal har olika ansvarsområden, se nedan.

Kanslichef

Åsa Boily

Seniorkonsult
Anders Lundin

Ställföreträdande kanslichef

Susanne Vikström

Kansliadministration

Ola Berglund
Eric Ågren

Fakultetsnämnd och dekanärenden

Susanne Vikström (sekreterare fakultetsnämnden)
Erik Ågren (sekreterare dekanus beslutsmöten)

Personal- och anställningsärenden

Sara Filppa personalärenden, anställningsärenden TA-personal)
Ulrika Olofsson (personalärenden, anställningsärenden TA-personal) 
Lena Lundin (anställningsärenden, lärare, adjunkter)
Frankie Ekerholm (anställningsärenden, lärare, postdocs, doktorander)

Kommunikation och studentrekrytering

Anna-Lena Lindskog (utbildningskommunikation, studentrekrytering, pressinformation)
Sara-Lena Brännström (forskningskommunikation, pressinformation)
Erik Ågren (tekniskt webbansvarig, personalkatalogen, Selma programtillfällen och kurstillfällen)

Budget-, ekonomi- och statistikärenden

Anna Tellné (budgetfrågor)
Mattias Källström (budgetfrågor)
Ola Berglund (fakturahantering, konteringar, arvodesräkningar)

Utbildningsärenden

Staffan Schedin (utbildningsledare, utbildningskommittén)
Susanne Vikström (utbildningsledare, utbildningskommittén)
Frankie Ekerholm (kommittén för utbildning på forskarnivå)
Erik Ågren (Selmafrågor rörande kurser och program)

Samverkansfrågor

Anna-Lena Lindskog (Teknikåttan, Kunskapsveckan)
Sara-Lena Brännström (Kunskapsveckan)

Forskningsfrågor

Robert Johansson (sekreterare i Forskningskommittén)
Frankie Ekerholm (forskarutbildningsfrågor)
Frankie Ekerholm (bokning disputationer)

Kontaktinformation

Kansliet för teknik och naturvetenskap

Förvaltningshuset, plan 6
Universitetstorget 16
901 87 UMEÅ

Telefon: 090-786 50 00

2023-02-01