Rekryteringsanhållan och anställningsprofil

Anställningsprocessen av de lärarbefattningar som omfattas av Umeå universitets anställningsordning ska alltid inledas med en anhållan om anställning till dekan. Postdoktor är dock undantagen rekryteringsprövning.

Rekryteringsanhållan

Blanketten fylls i och till den bifogas de dokument som anges i blanketten. Anhållan och bifogade dokument skickas till fakultetens HR-specialist.

OBS elektronisk blankett.

 

Anvisningar för anställningsprofil

KONTAKTPERSON

HR-specialist

Marie Olsson
090-786 55 32

Åsa P Isaksson
2021-11-11