Lokalförsörjningsenheten

Lokalförsörjningsenheten arbetar inom områdena lokalförsörjning, säkerhet, fysisk arbetsmiljö, hållbarhet och bostad. Genom projektledning och samverkan verkar enheten för att campusmiljöerna, såväl inre som yttre, är verksamhetsanpassade, tillgängliga, säkra och hållbara.

Här finns universitetets centrala samordnare för fysisk arbetsmiljö, miljö och säkerhet samt expertfunktionerna inom brandskydd och brandfarliga varor, kemikaliesäkerhet, biosäkerhet och strålskydd. Lokalförsörjningsenheten ansvarar också för uthyrning av bostäder till internationella studenter och gästforskare.

Organisation

Ledning

Fastighetschef: Richard Olsson

Lokalplanering

Enhetens lokal- och inredningsplanerare utreder och planerar ny- och ombyggnationer tillsammans med fastighetsägarna och handlägger även frågor om fysisk planering.

De flesta byggnader som förvaltas av Umeå universitet har en ansvarig lokalplanerare. Se personalkatalogen för att hitta rätt person.

Hitta lokalplanerare i personalkatalogen

Bostadsförmedling

Umeå universitets bostadsförmedling kan hjälpa till att ordna bostad till internationella studenter och gästforskare. Bostadsförmedlingen tar emot ansökningar om bostad, prioriterar och upprättar avtal.

Områdeschef: Lena Bohlin

Fysisk arbetsmiljö

Arbetsmiljöfrågor som handlar om inomhusmiljöklimat och byggnadsrelaterad ohälsa, buller, ergonomi, tillbud, skador, olyckor samt brandskydd och brandfarliga och explosiva varor.

Arbetsmiljösamordnare: Marie Gunnarsson

Miljö och hållbar utveckling

Miljökrav i upphandling, klimat, energi, avfall, hållbar utveckling i utbildning, forskning och samverkan, Agenda 2030.

Miljösamordnare: Lisa Redin

Säkerhet

Fysisk säkerhet, personsäkerhet samt katastrof- och krisberedskap, tekniska säkerhetssystem, bevakning och försäkringar.

Säkerhetschef: Charles Cederqvist

Säkerhetssamordnare: Jacob Eriksson

Kemiexpert: Per Liljelind

Biosäkerhetsexpert: Jan Olsson

Strålsäkerhetsexpert: Pia Grahn

Kontakt - vi nås via infocenter

Telefon 090-786 50 00
Kontaktformulär


Använd Ctrl för att välja flera filer. Avbryt i fildialogen rensar val.
Bifogade filer får inte vara mer än 5 MB.

Hitta oss

Lokalförsörjningsenheten finns på plan 4 i Förvaltningshuset.

Hitta hit: Karta
Medarbetare: Personalkatalogen
Fastighetschef: Richard Olsson

Frida Fjellström
2023-12-21