Lokalförsörjningsenheten

Lokalförsörjningsenheten arbetar inom områdena lokalförsörjning, säkerhet, fysisk arbetsmiljö och hållbarhet. Genom projektledning och samverkan verkar enheten för att campusmiljöerna, såväl inre som yttre, är verksamhetsanpassade, tillgängliga, säkra och hållbara. I lokalportföljen finns en långsiktighet avseende ekonomi och risktagande.

Här finns universitetets centrala samordnare för fysisk arbetsmiljö, miljö och säkerhet samt expertfunktionerna inom brandskydd och brandfarliga varor, kemikaliesäkerhet, biosäkerhet och strålskydd.

Lokalförsörjningsenheten ansvarar också för uthyrning av Lidmangården, Lars Färgares gård och Norrmjölegårdarna.

Organisation

Ledning

Fastighetschef: Richard Olsson

Lokalplanering

Enhetens lokal- och inredningsplanerare utreder och planerar ny- och ombyggnationer tillsammans med fastighetsägarna och handlägger även frågor om fysisk planering.

De flesta byggnader som förvaltas av Umeå universitet har en ansvarig lokalplanerare. Se personalkatalogen för att hitta rätt person.

Hitta lokalplanerare i personalkatalogen

Fokusmiljöer

En fokusmiljö är en miljö som ska locka till nya lösningar och stimulera till nytänkande – inom utbildning, forskning och samverkan. Lokalförsörjningsenheten ansvarar för de tre fokusmiljöerna KBC, MIT och Common Ground.

Projektledare: Mats Johansson

Uthyrning och förvaltning

Missenträsk, Lars Färgares gård samt Universitetsgårdarna i Norrmjöle.

Utvecklingsledare: Carina Sehlstedt

Fysisk arbetsmiljö

Arbetsmiljöfrågor som handlar om inomhusmiljöklimat och byggnadsrelaterad ohälsa, buller, ergonomi, tillbud, skador, olyckor samt brandskydd och brandfarliga och explosiva varor.

Miljösamordnare: Ulrika Moström

Miljö och hållbar utveckling

Miljökrav i upphandling, klimat, energi, avfall, hållbar utveckling i utbildning, forskning och samverkan, Agenda 2030.

Miljösamordnare: Åsa Bäckström
Säkerhetssamordnare: Lisa Redin

Säkerhet

Fysisk säkerhet, personsäkerhet samt katastrof och krisberedskap, tekniska säkerhetssystem, bevakning och försäkringar.
Säkerhetschef: Charles Cederqvist
Säkerhetssamordnare: Lisa Redin

Kemikaliesäkerhet
Kemiexpert: Per Liljelind
Laboratoriesäkerhet: Olle Nygren

Biosäkerhet
Biosäkerhetsexpert: Mikael Wikström

Strålsäkerhet
Strålsäkerhetsexpert: Pia Grahn

Kontakt - vi nås via infocenter

Telefon 090-786 50 00
Kontaktformulär


Använd Ctrl för att välja flera filer. Avbryt i fildialogen rensar val.
Bifogade filer får inte vara mer än 5 MB.

Hitta oss

Lokalförsörjningsenheten finns på plan 4 i Förvaltningshuset.

Hitta hit: Karta
Medarbetare: Personalkatalogen
Fastighetschef: Richard Olsson

Frida Fjellström
2021-06-14