Plagiatutbildning för studenter

För att öka studenters kunskap om plagiat och akademisk integritet och på så vis minska antalet studenter som anmäls för fusk, finns en interaktiv webbutbildning som lärare kan importera till Canvas.

Logga in för att se mer information på denna sida.

Utbildningen är multimodal och innehåller film, ljud, text och bild. Studenterna får en genomgång av vad plagiat är, hur de undviker plagiat och vad som händer vid misstanke om plagiat.

De får därefter svara på ett antal frågor med svarsalternativ och får på en gång veta om de svarat rätt eller inte. Om de inte blir godkända första gången kan de göra utbildningen igen tills de blir godkända.

Du som vill använda dig av utbildningen i din kurs eller ditt program behöver själv gå utbildningen. Det beror på att det är du som lärare som kommer att leda studenterna vidare i frågor om plagiat, referenshantering och upphovsrätt.

Som lärare måste du logga in på Aurora för att komma till länken till utbildningen.

I nuläget finns plagiatutbildningen på svenska men det planeras att skapa en utbildning på engelska också.

Plagiatutbildningen har tagits fram av Institutionen för språkstudier, Universitetsbiblioteket och Humlab.

Kontakt:
Elena Lindholm
Institutionen för språkstudier

Se video om plagiatutbildningen

Per Melander
2023-11-06