Utbildning

Du som arbetar med utbildning på grund och avancerad nivå hittar här manualer, regler, blanketter och annat material.

Vid fakulteten arbetar ungefär 600 lärare, varav 84 procent är disputerade. Antalet registrerade studenter var 2014 närmare 5820 och av dessa var 72 procent kvinnor. Antalet studenter inom forskarutbildning var 544 år 2014, varav 54 procent var kvinnor.

Program på grundnivå

 • Arbetsterapeutprogrammet
 • Biomedicinprogrammet
 • Biomedicinsk analytikerprogrammet
 • Idrottsfysiologprogrammet
 • Fysioterapeutprogrammet
 • Logopedprogrammet
 • Läkarprogrammet
 • Röntgensjuksköterskeprogrammet
 • Sjuksköterskeprogrammet
 • Tandhygienistprogrammet
 • Tandläkarprogrammet
 • Tandteknikerprogrammet
 • Tränarprogrammet

Program på avancerad nivå

 • Barnmorskeprogrammet
 • Magisterprogrammet i arbetsliv och hälsa
 • Magisterprogram i arbetsterapi
 • Magisterprogram i folkhälsovetenskap
 • Magisterprogram i fysioterapi
 • Magisterprogram i idrottsmedicin
 • Masterprogram i arbetsterapi
 • Masterprogram i biomedicin
 • Masterprogram i folkhälsovetenskap
 • Masterprogram i folkhälsovetenskap med inriktning mot hälsoekonomi
 • Masterprogram i fysioterapi
 • Masterprogram i omvårdnad
 • Specialistsjuksköterskeprogram:
  inriktning mot ambulanssjukvård
  inriktning mot anestesisjukvård
  inriktning mot distriktssköterska
  inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar
  inriktning mot intensivvård
  inriktning mot onkologisk vård
  inriktning mot operationssjukvård
  inriktning mot psykiatrisk vård
  inriktning mot vård av äldre

Utlysningar och nyheter utbildning

Utlysningar 2021

Utlysning medel för pedagogiskt utvecklingsarbete, ansök senast 21/5

Utlysning medel för programutveckling, ansök senast 30/9

Utlysning medel för pedagogisk sabbatical, ansök senast 15/4

Utlysning för Pedagogisk meritering, omgång 2, 2021. Sista ansökningsdag är 20 september 2021.

Nyheter

Workshoptillfällen pedagogisk portfölj
Workshoptillfällen 2021

Kontaktperson

Henna Harinen
Fakultetssamordnare
henna.harinen@umu.se
786 67 67

Anna Fahlgren
Utbildningsledare
anna.fahlgren@umu.se
786 96 87

Arbetsmiljö

Har du frågor eller synpunkter om arbetsmiljö, kan du prata med din chef eller arbetsmiljöombudet på din arbetsplats.

Här hittar du information om arbetsmiljöombud, lab.säkerhet med mera.

Lena Åminne
2021-05-26