Utbildning

Du som arbetar med utbildning på grund och avancerad nivå hittar här regler, blanketter och annat material.

Program på grundnivå

 • Arbetsterapeutprogrammet
 • Biomedicinprogrammet
 • Biomedicinsk analytikerprogrammet
 • Idrottsfysiologprogrammet
 • Fysioterapeutprogrammet
 • Logopedprogrammet
 • Läkarprogrammet
 • Röntgensjuksköterskeprogrammet
 • Sjuksköterskeprogrammet
 • Tandhygienistprogrammet
 • Tandläkarprogrammet
 • Tandteknikerprogrammet

Program på avancerad nivå

 • Barnmorskeprogrammet
 • Magisterprogrammet i arbetsliv och hälsa
 • Magisterprogram i arbetsterapi
 • Magisterprogram i folkhälsovetenskap
 • Magisterprogram i fysioterapi
 • Magisterprogram i idrottsmedicin
 • Masterprogram i arbetsterapi
 • Masterprogram i biomedicin
 • Masterprogram i folkhälsovetenskap
 • Masterprogram i folkhälsovetenskap med inriktning mot hälsoekonomi
 • Masterprogram i fysioterapi
 • Masterprogram i medicinsk teknik
 • Masterprogram i omvårdnad
 • Specialistsjuksköterskeprogram:
  inriktning mot ambulanssjukvård
  inriktning mot anestesisjukvård
  inriktning mot distriktssköterska
  inriktning mot hjärtsjukvård
  inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar
  inriktning mot intensivvård
  inriktning mot onkologisk vård
  inriktning mot operationssjukvård
  inriktning mot psykiatrisk vård
  inriktning mot vård av äldre

Utlysningar och nyheter utbildning

Utlysningar

Utlysning medel för infrastruktur inom utbildning. Ansök senast 28 februari.

Utlysning medel för pedagogisk sabbatical. Ansökan och beslut om tilldelning sker löpande.

Utlysning medel för pedagogiskt utvecklingsarbete. Ansökan senast 1 mars.

Nyheter

Pedagogiska priset 2023 – anställda och studenter är välkomna att nominera pristagare, senast 14 november.

Pedagogiskt meriterade lärare 2023 - sju lärare vid Medicinska fakulteten utnämnts till meriterade lärare.

Kontaktperson

Henna Harinen
Utredare
henna.harinen@umu.se
786 67 67

Anna Fahlgren
Utbildningsledare
anna.fahlgren@umu.se
786 96 87

Johan Edqvist
Utredare
johan.edqvist@umu.se
786 90 60

Arbetsmiljö

Har du frågor eller synpunkter om arbetsmiljö, kan du prata med din chef eller arbetsmiljöombudet på din arbetsplats.

Här hittar du information om arbetsmiljöombud, lab.säkerhet med mera.

Lena Åminne
2023-04-28