Utbildning

Du som arbetar med utbildning på grund och avancerad nivå hittar här regler, blanketter och annat material.

Program på grundnivå

 • Arbetsterapeutprogrammet
 • Biomedicinprogrammet
 • Biomedicinsk analytikerprogrammet
 • Idrottsfysiologprogrammet
 • Fysioterapeutprogrammet
 • Logopedprogrammet
 • Läkarprogrammet
 • Röntgensjuksköterskeprogrammet
 • Sjuksköterskeprogrammet
 • Tandhygienistprogrammet
 • Tandläkarprogrammet
 • Tandteknikerprogrammet

Program på avancerad nivå

 • Barnmorskeprogrammet
 • Magisterprogrammet i arbetsliv och hälsa
 • Magisterprogram i arbetsterapi
 • Magisterprogram i folkhälsovetenskap
 • Magisterprogram i fysioterapi
 • Magisterprogram i idrottsmedicin
 • Masterprogram i arbetsterapi
 • Masterprogram i biomedicin
 • Masterprogram i folkhälsovetenskap
 • Masterprogram i folkhälsovetenskap med inriktning mot hälsoekonomi
 • Masterprogram i fysioterapi
 • Masterprogram i medicinsk teknik
 • Masterprogram i omvårdnad
 • Specialistsjuksköterskeprogram:
  inriktning mot ambulanssjukvård
  inriktning mot anestesisjukvård
  inriktning mot distriktssköterska
  inriktning mot hjärtsjukvård
  inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar
  inriktning mot intensivvård
  inriktning mot onkologisk vård
  inriktning mot operationssjukvård
  inriktning mot psykiatrisk vård
  inriktning mot vård av äldre
Lena Åminne
2022-10-21