Pristagare

Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten delar ut pedagogiskt pris varje år samt ett samverkanspris vartannat år. Här finns en sammanställning över den fakultetens pristagare.

Pedagogiskt pris

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens pedagogiska pris 2021:

James Brown, Arkitekthögskolan. Läs mer.

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens pedagogiska pris 2020:

Ulla Carlsson-Granér, universitetslektor vid Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap. Läs mer.

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens pedagogiska pris 2019:

Olow Sande, universitetslektor vid Institutionen för matematik och matematisk statistik. Läs mer.

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens pedagogiska pris 2018:

Nathaniel Street, universitetslektor vid Institutionen för fysiologisk botanik. Läs mer.

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens pedagogiska pris 2017:

Konrad Abramowicz, universitetslektor vid Institutionen för matematik och matematisk statistik och Åsa Berglund, universitetslektor vid Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap. Läs mer.

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens pedagogiska pris 2016:

Thomas Mejtoft, universitetslektor vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik. Läs mer.

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens pedagogiska pris 2015:

Lars Karlsson, universitetslektor vid Institutionen för datavetenskap. Läs mer.

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens pedagogiska pris 2014:

Lars-Daniel Öhman, universitetslektor vid institutionen för matematik och matematisk statistik. Läs mer.

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens pedagogiska pris 2013:

Rolf Zale, universitetslektor vid institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap. Läs mer.

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens pedagogiska pris 2012:

Tomas Lindehell, universitetsadjunkt vid Designhögskolan. Läs mer.

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens pedagogiska pris 2011:

Håkan Gulliksson, universitetsadjunkt vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik. Läs mer.

 

Samverkanspris

2020

Professor Anna Linusson Jonsson tilldelas Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens samverkanspris 2020

2018

Universitetslektor Bent Christensen tilldelas Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens samverkanspris 2018

2016

Professor Mats Tysklind till mottagare av Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens samverkanspris 2016

2014

Universitetslektor Martin Servin tilldelas Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens samverkanspris 2014

2012

Universitetsadjunkt Thomas Degn tilldelas Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens första samverkanspris 2012

Anna-Lena Lindskog
2021-08-24