Pristagare

Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten delar ut pedagogiskt pris varje år samt ett samverkanspris vartannat år. Här finns en sammanställning över fakultetens pristagare.

Pedagogiskt pris

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens pedagogiska pris 2023:

Caroline Blomquist, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

Läs mer

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens pedagogiska pris 2022:

Lena Kallin Westin, Institutionen för datavetenskap

Lisa Hed, Institutionen för matematik och matematisk statistik

Läs mer

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens pedagogiska pris 2021:

James Brown, Arkitekthögskolan. Läs mer.

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens pedagogiska pris 2020:

Ulla Carlsson-Granér, universitetslektor vid Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap. Läs mer.

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens pedagogiska pris 2019:

Olow Sande, universitetslektor vid Institutionen för matematik och matematisk statistik. Läs mer.

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens pedagogiska pris 2018:

Nathaniel Street, universitetslektor vid Institutionen för fysiologisk botanik. Läs mer.

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens pedagogiska pris 2017:

Konrad Abramowicz, universitetslektor vid Institutionen för matematik och matematisk statistik och Åsa Berglund, universitetslektor vid Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap. Läs mer.

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens pedagogiska pris 2016:

Thomas Mejtoft, universitetslektor vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik. Läs mer.

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens pedagogiska pris 2015:

Lars Karlsson, universitetslektor vid Institutionen för datavetenskap. Läs mer.

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens pedagogiska pris 2014:

Lars-Daniel Öhman, universitetslektor vid institutionen för matematik och matematisk statistik. Läs mer.

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens pedagogiska pris 2013:

Rolf Zale, universitetslektor vid institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap. Läs mer.

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens pedagogiska pris 2012:

Tomas Lindehell, universitetsadjunkt vid Designhögskolan. Läs mer.

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens pedagogiska pris 2011:

Håkan Gulliksson, universitetsadjunkt vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik. Läs mer.

 

Samverkanspris

2022

Rainer Backman, Markus Broström och Matias Eriksson

Läs mer här

2020

Professor Anna Linusson Jonsson tilldelas Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens samverkanspris 2020

2018

Universitetslektor Bent Christensen tilldelas Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens samverkanspris 2018

2016

Professor Mats Tysklind till mottagare av Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens samverkanspris 2016

2014

Universitetslektor Martin Servin tilldelas Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens samverkanspris 2014

2012

Universitetsadjunkt Thomas Degn tilldelas Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens första samverkanspris 2012

Fakulteten utlyser PEDAGOGISKT PRIS OCH SAMVERKANSPRIS 2024

Anställda vid den Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten inbjuds att komma med förslag på en eller flera pristagare. Skicka motiverade förslag senast den 17 januari till: medel@diarie.umu.se. Ange Dnr FS 2.6.3-2219-23 som ämne i mailet för det Pedagogiska priset och Dnr FS 2.6.3-2220-23 för Samverkanspriset.

Läs mer om nominering av pedagogisk pristagare

Läs mer om nominering till samverkanspriset

Fakultetsnämnden kommer därefter att besluta om pristagare vid sitt sammanträde den 7 februari 2024 och prisutdelningen sker i samband med Vårpromotionen i maj 2024.

Anna-Lena Lindskog
2023-12-19