Mentorskapsprogrammet

I det nya mentorprogrammet kommer tidiga karriärforskare att kopplas till en seniorforskare som ska att fungera som mentor.

Mentorn kommer att finnas till stöd och det kommer att finnas möjlighet att träffas några gånger under 2022 för att ha informella diskussioner om överenskomna ämnen. Möjliga diskussionsområden kan inkludera karriärplanering, prioritering mellan aktiviteter och hur man kan tänka på rörlighet och nätverk för att uppnå karriärmål.

Ansökan till mentorprogrammet görs senast den 15 mars 2022 via e-post till sara.franke-wikberg@umu.se Den första körningen av programmet kommer att begränsas till 15 deltagare.

Prioritet kommer att ges till tidiga karriärforskare utan fast anställning och som inte är mer än fem år från sin disputation (undantag kommer att göras för föräldraledighet och långvarig sjukdom). Sökande med fast anställning och doktorander som kommer att försvara sin avhandling under vårterminen 2022 kan också ansöka. I april 2022 anordnas ett introduktionsmöte för Future Faculty.

För frågor relaterade till det nya mentorprogrammet för tidiga karriärforskare, vänligen kontakta Sara Franke-Wikberg, Samhällsvetenskapliga fakulteten E-post: sara.franke-wikberg@umu.se

For English version hit the flag upright.

Eva Stoianov
2022-02-16