Mentorskapsprogrammet

I det nya mentorprogrammet kommer tidiga karriärforskare att kopplas till en seniorforskare som ska fungera som mentor.

Mentorn kommer att finnas till stöd och det kommer att finnas möjlighet att träffas vid ett antal tillfällen för att ha informella diskussioner om överenskomna ämnen. Möjliga diskussionsområden kan inkludera karriärplanering, prioritering mellan aktiviteter och hur man kan tänka gällande rörlighet och nätverk för att uppnå karriärmål.

Ansökan till mentorprogrammet görs löpande via e-post till sara.franke-wikberg@umu.se

Prioritet kommer att ges till tidiga karriärforskare utan fast anställning och som inte är mer än fem år från sin disputation (undantag kommer att göras för föräldraledighet och långvarig sjukdom).

För frågor relaterade till det nya mentorprogrammet för tidiga karriärforskare, vänligen kontakta Sara Franke-Wikberg, Samhällsvetenskapliga fakultetens kansli. E-post: sara.franke-wikberg@umu.se

For English version hit the flag upright.

Eva Stoianov
2023-12-12