Etikkommittén

Kommittén för etikfrågor är ett rådgivande organ till dekan. Kommittén arrangerar även seminarier i etiska frågor.

Kommitténs uppdrag

  • Medverka till att etik finns i grund- och forskarutbildningskurser
  • Arrangera seminarier om aktuella etiska frågor, för forskare och studenter
  • Samla kunskap om aktuell medicinetisk debatt och om publikationer inom området
  • Lämna etiska aspekter på externa remisser
  • Vara kontakt i ämnet etik för övriga fakulteter vid Umeå universitet och för andra medicinska fakulteter i landet
  • Bidra till att utforma etiska riktlinjer för delar av verksamheten, vid behov

Sven-Arne Silfverdal, ordförande
Susanne Backteman Erlanson
Ingvar Bergdahl
Thomas Brännström
Catarina Fischer Grönlund
Michael Haney
Nina Sundström

Utsedda av Umeå medicinska studentkår

Ordinarie
Emma Onkamo

Suppleant
Max Hahn

Handläggare
Anna Lundberg

 

Sammanträden

Hösten 2020

24 november

Våren 2021

2 februari
2 mars
30 mars
27 april
25 maj

Tid: 10.00-11.30

Relaterad information

Lena Åminne
2021-05-18