Etikkommittén

Kommittén för etikfrågor är ett rådgivande organ till dekan. Kommittén arrangerar även seminarier i etiska frågor.

Thomas Brännström, ordförande
Ann Sörlin
Susanne Backteman Erlanson
Ingvar Bergdahl
Catarina Fischer Grönlund
Michael Haney

Utsedda av Umeå medicinska studentkår

Ordinarie
Patricia Hooshmand

Suppleant

Handläggare
Anna Lundberg

 

Kommitténs uppdrag

  • Medverka till att etik finns i grund- och forskarutbildningskurser
  • Arrangera seminarier om aktuella etiska frågor, för forskare och studenter
  • Samla kunskap om aktuell medicinetisk debatt och om publikationer inom området
  • Lämna etiska aspekter på externa remisser
  • Vara kontakt i ämnet etik för övriga fakulteter vid Umeå universitet och för andra medicinska fakulteter i landet
  • Bidra till att utforma etiska riktlinjer för delar av verksamheten, vid behov

 

Sammanträden

Våren 2022

8 februari, Docenten
8 mars, Docenten
5 april, Docenten
3 maj, Docenten
9 juni Dekanen

Tid: 11.00-12.00

Protokoll Etikkommitten

Relaterad information

Etikprövningsmyndighetens ansökningssystem Ethix

Etikprövningsmynndigheten

Vanliga frågor om etik

Länkar för litteratursökning

Sökning av nationella och internationella dokument om etik

Etikprövning av forskning med människor

Etikprövning av djurförsök

Lena Åminne
2022-03-16