Etikkommittén

Kommittén för etikfrågor är ett rådgivande organ till dekan. Kommittén arrangerar även seminarier i etiska frågor.

Kommitténs uppdrag

  • Medverka till att etik finns i grund- och forskarutbildningskurser
  • Arrangera seminarier om aktuella etiska frågor, för forskare och studenter
  • Samla kunskap om aktuell medicinetisk debatt och om publikationer inom området
  • Lämna etiska aspekter på externa remisser
  • Vara kontakt i ämnet etik för övriga fakulteter vid Umeå universitet och för andra medicinska fakulteter i landet
  • Bidra till att utforma etiska riktlinjer för delar av verksamheten, vid behov

Sven-Arne Silfverdal, ordförande
Susanne Backteman Erlanson
Ingvar Bergdahl
Thomas Brännström
Catarina Fischer Grönlund
Michael Haney

Utsedda av Umeå medicinska studentkår

Ordinarie
Patricia Hooshmand

Suppleant

Handläggare
Anna Lundberg

 

Lena Åminne
2021-09-03