TUA-kommittén

För Umeå universitet

Pernilla Lif Holgerson
Kristina Lejon
Eva Levring Jäghagen, vice ordf/ordf
Malin Brundin

För Region Västerbotten

Anna-Maria Stenlund Berggren, vice ordf/ordf
Linda Forsberg Pettersson
Pernilla Lundberg
Anna-Lena Rosendahl

För Norrlandstingens regionförbund

Annika Renström

Adjungerade tjänstemän

Petra Gunneriusson, RV
Patrick Mauritzon, UmU
Ida Laestander, RV

Studeranderepresentant, Umeå medicinska studentkår

Ordinarie
Roz Lafta

Suppleant
Liv Ronestjärna

Sekreterare

Ida Laestander

Lena Åminne
2021-12-21