TUA-kommittén

För Umeå universitet

Pernilla Lif Holgerson
Kristina Lejon
Eva Levring Jäghagen, vice ordf/ordf
Malin Brundin

För Region Västerbotten

Anna-Maria Stenlund Berggren, vice ordf/ordf
Linda Forsberg Pettersson
Pernilla Lundberg
Anna-Lena Rosendahl

För Norrlandstingens regionförbund

Annika Renström

Adjungerade tjänstemän

Petra Gunneriusson, RV
Patrick Mauritzon, UmU
Ida Laestander, RV

Studeranderepresentant, Umeå medicinska studentkår

Ordinarie
Roz Lafta

Suppleant
Liv Ronestjärna

Sekreterare

Marie-Louise Schönfeldt

Lena Åminne
2022-01-25