Utbildning på forskarnivå

Som forskarstuderande vid Teknisk- naturvetenskapliga fakulteten hittar du här information, regler och blanketter för forskarutbildning.

KOntaktinformation

Kontaktperson lärarrekrytering och befordringsärenden för Institutionen för datavetenskap samt för postdoktorer och doktorander (alla institutioner).

Frankie Ekerholm,
fakultetssamordnare
Telefon: 090-786 74 38, 072 204 64 97
E-post: frankie.ekerholm@umu.se

LÄNKAR

Umeå universitets regelverk

Regelverk vid Umeå universitet

Blanketter forskarutbildning (Ladok)

Web-ISP – information och inloggning

Frankie Ekerholm
2021-04-29