Utbildning på forskarnivå

Som forskarstuderande vid Teknisk- naturvetenskapliga fakulteten hittar du här information, regler och blanketter för forskarutbildning.

KOntaktinformation

Kontaktperson lärarrekrytering, postdoktorer, doktorander samt befordringsärenden:

Frankie Ekerholm,
fakultetssamordnare
Telefon: 090-786 74 38, 072 204 64 97
E-post: frankie.ekerholm@umu.se

LÄNKAR

Umeå universitets regelverk

Regelverk vid Umeå universitet

Blanketter forskarutbildning (Ladok)

Web-ISP – information och inloggning

Frankie Ekerholm
2021-04-29