Omvärldsbevakning och analys

Omvärldsbevakning är en förutsättning för att kunna ta strategiska och väl grundade beslut kring universitetets utveckling. Umeå universitets omvärldsbevakning syftar till att undersöka hur universitetet ligger till i nationell och internationell konkurrens.

Bevakningen visar vad som händer i universitetets omvärld och på vilket sätt det kan påverka våra möjligheter att nå våra mål. Planeringsenheten arbetar med frågor som rör övergripande planering och uppföljning av verksamhet vid universitetet. Men även med extern bevakning såsom rankingar. Här presenteras analyser och rapporter från  enheten.

 

Analyser och rapporter

Studentrekrytering

Vid varje terminsstart rapporteras rekryteringen av studenter till universitetsstyrelsen. Här finner du dessa rapporter:

Studentrekrytering ht 2022

Studentrekrytering vt 2022

Studentrekrytering ht 2021

Studentrekrytering vt 2021

Studentrekrytering ht 2020

Studentrekrytering vt 2020

Studentrekrytering ht 2019

Studentrekrytering vt 2019

Studentrekrytering ht 2018

Studentrekrytering vt 2018

Studentrekrytering ht 2017

Studentrekrytering vt 2017

Studentrekrytering ht 2016

Studentrekrytering vt 2016

Studentrekrytering ht 2015

 

Shanghairankingen
Shanghairankingen som har det officiella namnet Academy Ranking of World Universities (ARWU), publicerar årligen en rankinglista över världens främsta universitet. 

Shanghai-ranking 2019

Shanghai-ranking 2018

Shanghai-ranking by subject 2016

Shanghai-ranking 2016

Shanghai-ranking 2015

 

Times Higher Education World University Ranking 
THE har varje år sedan 2004 rankat lärosäten, metoden förändrades kraftigt 2010. THE rankingen bygger på 13 indikatorer. 

THE ranking 2018/2019

THE ranking 2016/2017

THE ranking 2015/2016

 

QS World University Ranking 
QS World University Rankings är en årlig ranking som producerats sedan 2004. QS undersöker över 3000 av världens lärosäten och rankar 800 av dem. 

QS Ranking 2018/2019

QS ranknings by subject 2017

QS ranking 2016

QS ranking 2014/2015

 

Urank 2014
Urank är en ranking av svenska universitet och högskolor som görs av Stig Forneng, Ingemar Lind och Thorsten Nybom. 2014 års ranking är den sjunde i ordningen. Umeå universitet placerar sig på 11e plats.

Urank 2014

 

Ranking och bibliometri
En sammanställning om rankingars framväxt och genomslag, vad de mäter samt Umeå universitets utfall. Rapporten presenterades för Universitetsstyrelsen i december 2015. 

Ranking och bibliometri

Lärosätesjämförelse

Universitetsstyrelsens strategiska diskussion vad gäller centrala frågeställningar för Umeå universitet utifrån Vision 2020. En jämförelse mellan 11 lärosäten i ett antal kvantitativa och kvalitativa parametrar.

Lärosätesjämförelse

Omvärldsnyheter

Varje vecka skickas ett nyhetsbrev med omvärldsnyheter ut.

För att ta del av nyhetsbrevet kontakta Ester Roos-Engstrand

Kontaktinformation

Omvärldsbevakare/Utredare

Ester Roos-Engstrand
Planeringsenheten
090-785 5324

Ester Roos-Engstrand
2022-11-17