Utbildning på grund- och avancerad nivå

Under läsåret 2023-24 erbjuds vid fakulteten 28 program på grundnivå. De flesta har hösten som starttermin, ett par program startar både höst- och vårtermin. Tre av programmen ges huvudsakligen nätburet. På avancerad nivå erbjuds 26 program, 10 leder till en magisterexamen och 16 till en masterexamen.

Utbildningsprogram på grundnivå leds vanligtvis av ett programråd. Program på avancerad nivå leds vanligtvis av utbildningsutskottet vid värdinstitutionen, men kan också ha ett programråd.


Under fliken Kvalitetssystem för utbildning har vi samlat informationen om hur vi arbetar med våra utbildningar.

KONTAKTPERSONER

Utbildningsledare

Nils Eriksson
090-786 63 10
070-340 07 45

Eva Stoianov
2023-12-21