Facklig verksamhet

Studentfacklig verksamhet i Umeå

Umeå naturvetar- och teknologkår, NTK, är kåren för alla som studerar vid den teknisk- naturvetenskapliga fakulteten vid Umeå universitet.
NTKs mål är att göra din tid som doktorand så bra som möjligt, genom att stödja dig i utbildningsfrågor, sociala frågor och karriärfrågor.

  • utbildningsfrågor kan omfatta stöd vid tvister med din institution eller handledare, möjligheten att söka stipendier (t ex från Kempestiftelserna), och administration av en pedagogisk utmärkelse där du kan både nominera andra lärare till och vinna själv.
  • sociala frågor innefattar arbete mot att det ska finnas tillgängliga och prisvärda bostäder för alla doktorander, och arbete med att organisera olika sociala aktiviteter och evenemang.
  • karriärfrågor inkluderar stöd och hjälp efter studierna, om valet är att stanna i den akademiska världen eller gå vidare till andra områden efter din examen. Detta görs genom att införa en mängd olika alternativ under tiden vid universitetet.

Doktorandsektionen representerar dina intressen som doktorand inom NTK.

För att bli medlem och läsa mer om NTK studentkår, besök

Studentfacklig verksamhet i Sverige

Sveriges Förenade Studentkårer, SFS, är en sammanslutning av studentkårer vid Sveriges universitet och högskolor. SFS tar hand om alla de gemensamma frågor som rör studenter på nationell och internationell nivå, och de har kontakt med den svenska regeringen genom kommunikation med ministern med ansvar för utbildningsfrågor.

Inom SULF finns fem sektioner för de olika medlemskategorierna. Sveriges Doktorandförening (SDF) är en av dessa.

Frankie Ekerholm
2024-01-09