Digital handledarutbildning

Den digitala handledarutbildningen vänder sig främst till dig som har uppdrag som handledare vid verksamhetsförlagd utbildning (VFU), verksamhetsintegrerat lärande (VIL), och/eller praktik vid någon av Medicinska fakultetens utbildningar.

Innehållet och formatet på handledarutbildningen är tänkt att passa bra oavsett vilket av fakultetens utbildningsprogram du är verksam inom, eller om du jobbar inom regionen, kommunen eller för någon annan arbetsgivare i hälso- och sjukvårdssektorn.

Länk till kursen

Kursen finns på Umeå universitets kursplattform Canvas. Kursen når du här

På kursens startsida i Canvas kan du läsa mer om dess struktur och innehåll. På startsidan finns också information om inloggning om du saknar ett Umu-konto.

Kontaktperson

Vill du veta mer om kursen, kontakta Johan Edqvist johan.edqvist@umu.se.

Lena Åminne
2024-03-12