Fakultetsnämnden

Fakultetsnämnden har det yttersta ansvaret över hur forskningen och utbildningen inom fakulteten bedrivs. Bland annat fattar nämnden beslut om ekonomi, avtal, organisation och förvaltning. Nämnden sammanträder cirka åtta gånger per år.

Dekan, prodekan och extern ledamot utses av rektor. De övriga lärarrepresentanterna är valda av fakulteten (fakultetskollegiet). Studeranderepresentanterna utses för ett läsår i taget av Umeå naturvetar- och teknologkår.
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens fakultetsnämnd är utsedd för mandatperioden från och med höstterminen 2021 till och med vårterminen 2025.

Dekan: Mikael Elofsson, Kemiska institutionen

Prodekan: Sara Sjöstedt de Luna, Institutionen för matematik och matematisk statistik

Lärarrepresentanter:

Johanna Björklund, Institutionen för datavetenskap
Christoffel Kuenen, Designhögskolan
Jan Larsson, Institutionen för molekylärbiologi
Helena Näs, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik
Karina Persson, Kemiska Institutionen
Martin Rosvall, Institutionen för fysik

Extern ledamot: Martin Ärlestig, Komatsu Forest AB.

Suppleant:

Christoffer Boman, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik
Lars-Daniel Öhman, Institutionen för matematik och matematisk statistik
Lina Polvi Sjöberg, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

Studerandeledamöter:

William Nordberg, ord, gu-student
Samuel Kenrick, ord, gu-student
Amanda Vikström, fu-student, doktorand
Samuel Sahlin, suppleant, gu-student

Handlingar, skrivelser, ansökningar med bilagor etc. till ärenden som ska behandlas i nämnden måste vara Kansliet för teknik och naturvetenskap tillhanda senast tio dagar före sammanträdet.

 

Protokoll

Bilagor kan rekvireras från sekreterare.

2024

2024-02-07

2023

2023-12-07

2023-10-25

2023-09-27

2023-09-05

2023-05-25

2023-04-27

2023-03-16

2023-02-01

2022

2022-12-08

2022-10-26

2022-09-28

2022-09-01

2022-06-02

2022-04-27

2022-03-15

2022-02-02

2021

2021-12-08

2021-10-26

2021-09-29

2021-09-01

2021-05-28

2020-04-21

2021-03-16

2021-01-28

2020

2020-12-10

2020-10-29

2020-10-01

2020-09-03

2020-06-11

2020-05-29

2020-04-20

2020-03-17

2020-01-30

2019

2019-12-10

2019-10-25

2019-10-01

2019-09-05

2019-05-29

2019-05-02

2019-03-14

2019-01-31

2018

2018-12-06

2018-12-06 Protokollsutdrag p 130

2018-10-26

2018-09-25

2018-08-31

2018-06-13

2018-06-01

2018-04-18

2018-03-15

2018-02-01

2017

2017-12-13

2017-10-26

2017-09-29

2017-08-24

2017-05-31

2017-04-20

2017-03-16

2017-02-02

2016

2016-12-07

2016-10-20

2016-09-08

2016-05-25

2016-04-20

2016-03-16

2016-01-28

2015

2015-12-15

2015-10-22

2015-09-24

2015-08-27

2015-05-28

2015-04-16

2015-03-19

2015-02-10

2014

2014-12-11

2014-11-13

2014-10-10

2014-08-28

2014-06-04

2014-04-24

2014-03-20

2014-02-07

2013

2013-12-12

2013-11-21

2013-10-10

2013-09-06

2013-06-11

2013-05-23

2013-04-19

2013-03-19

2013-02-07

2012

2012-11-29

2012-10-11

2012-09-06

2012-05-22

2012-04-26

2012-03-15

2012-01-26

2011

2011-12-01

2011-11-10

2011-10-14

2011-09-08

2011-05-26

2011-04-13

2011-03-03

2011-01-27

2010

2010-12-09

2010-11-11

2010-10-14

2010-09-02

2010-05-31

2010-04-29

2010-03-15

2010-02-01

2009

2009-12-03

2009-11-09

2009-10-06

2009-08-27

2009-05-28

2009-04-21

2009-03-12

2009-02-02

2008

2008-12-04

2008-11-11

2008-10-07

2008-08-29

2008-05-29

2008-04-24

2008-03-12

2008-02-14

Fakultetsnämndens sammanträdestider

VT 24: 7 febr, 13 mars, 25 april, 28 maj.

Eftermiddagsmöten kl. 13-17 samtliga dagar.

Kontaktinformation

Susanne Vikström,
utbildningsledare
Telefon: 090-786 94 71
E-post: susanne.vikstrom@umu.se

2024-02-26