Tidplan

Här är den övergripande tidplanen för pilotprojektet Kvalitetsdrivande forskningsutvärderingar.

Våren 2024

Institutions-/ämnesutvärderingar

 • Ta fram underlag för självvärdering
 • Institutionerna/ämnen påbörjar arbete med självvärderingar enligt egen tidplan
 • Rekrytera sakkunniga till paneler

Fakultetsutvärdering

 • Planering och organisation
 • Ta fram underlag
 • Sätta samman granskningsgrupp

Tematisk utvärdering

 • Bestämma tema(n)
 • Planering och organisation
 • Sammansättning paneler

Hösten 2024

Institutions-ämnesutvärderingar

 • Institutioner/ämnen avslutar självvärderingsarbetet
 • Underlag skickas till de sakkunniga

Fakultetsutvärdering

 • Fakulteten skriver självvärdering
 • Granskningsgruppen påbörjar utvärderingen

Tematisk utvärdering

 • Självvärdering och annat underlag tas fram och skickas till de sakkunniga

Våren 2025

 • Institutions-/ämnesutvärderingar och tematisk utvärdering
 • Platsbesök och överlämnande av rapport
 • Utformning av åtgärdsplaner påbörjas

Fakultetsutvärdering

 • Återkoppling och seminarium
 • Utformning av åtgärdsplaner påbörjas

Hösten 2025

 • Fortsatt utformning av åtgärdsplaner
 • genomförande av åtgärder påbörjas
 • metautvärdering av piloterna och framtagande av beslutsunderlag
Maja Wik
2024-02-16