PRAFI

Programrådet för arbetsterapeut-, fysioterapeut- och idrottsfysiologprogrammen, PRAFI.

Ann Sörlin (ordf.), Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering
Birgit Enberg, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering
Nina Lindelöf, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering
Birgitta Englund, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering
Andreas Hult, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering
Ulla Nygren, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering
Apostolos Theos, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering

Yrkeslivsrepresentanter

Helena Millkvist
Maria Sehlin
Andreas Ågren

Representant för internationalisering

Anncristine Fjellman-Wiklund

Utsedda av Medicinska studentkåren

Ordinarie
Reina Klements
Suppleant
Linnea Edström

Sekreterare

Maria Berglind

Sammanträdestider

2021

11 februari
18 mars
15 april
26 maj

8 september
6 oktober
10 november
9 december

Tid: 13-16
Lokal: Teams

Lena Åminne
2021-11-09