PRAFI

Programrådet för arbetsterapeut-, fysioterapeut- och idrottsfysiologprogrammen, PRAFI.

Apostolos Theos (ordf.), Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering
Birgit Enberg, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering
Nina Lindelöf, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering
Birgitta Englund, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering
Andreas Hult, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering
Ulla Nygren, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering

Yrkeslivsrepresentanter

Helena Millkvist
Maria Sehlin
Andreas Ågren

Representant för internationalisering

Anncristine Fjellman-Wiklund

Utsedda av Medicinska studentkåren

Ordinarie
Reina Klements
Suppleant
Linnea Edström

Sekreterare

Maria Berglind

Sammanträdestider

2023

1 februari
1 mars
19 april
7 juni

Tid: 13-16
Lokal: Norrskenet, Biologihuset

Lena Åminne
2022-06-27