Lärardagen 17 november 2021

Lärardagen är öppen för alla anställda vid Medicinska fakulteten som är intresserade av att vara med och utveckla undervisningen på våra kurser och program. Varmt välkommen!

Evidensbaserad pedagogik – vet vi varför vi gör det vi gör?

När? 17 november, kl. 11.30-16.30
Var? Aula Biologica. Zoom-länk kan erhållas vid behov.

Some sessions in English*, see headings in the program.

Program

11.30 Lunch serveras utanför Aula Biologica

12.00* Welcome address
Kristina Lejon, prodekan, Medicinska fakulteten

12.15* Peer instruction - how a trip to Boston changed my teaching
Fredrik Lundell, professor i experimentell strömningsmekanik, Kungliga tekniska högskolan, Stockholm

13.00 Evidensbaserad undervisning – om att ha ett akademiskt förhållningssätt till sin undervisning
Klara Bolander Laksov, professor i högskolepedagogik, föreståndare för Centrum för Universitetslärarutbildning CeUL, Stockholms Universitet

13.30 Fika/Paus

13.45* Diskussion i grupper/Group discussion

14.30 Presentationer av pedagogiskt utvecklingsarbete som beviljats medel av UN
- Malin Brundin, universitetslektor, institutionen för odontologi
- Mari-Cristin Malm, universitetslektor, institutionen för omvårdnad, Margareta Persson, universitetslektor, institutionen för omvårdnad
- Fatima Pedrosa Domellöf, professor, institutionen för klinisk vetenskap

15.00 Empirisk forskning om undervisning – vad främjar lärande i praktiken?
Dan Borglund, universitetslektor i högskolepedagogik, Universitetspedagogik och lärandestöd, Umu

15.45* Diskussion/Discussion

16.15 Avslutning
Kristina Lejon, prodekan, Medicinska fakulteten

Lena Åminne
2024-03-04