Fakultetens utlysningar utbildning

2024

Utlysning medel för infrastruktur inom utbildning
Utlysningen avser medel för investeringar och/eller upprustning av utrustning eller lokaler för program på grundnivå eller avancerad nivå.

Utlysning medel för pedagogisk sabbatical
UN utlyser medel för sabbatical-vistelse vid utländskt universitet som bedriver utbildning av hög kvalitet, att påbörjas 2024.

Utlysning medel för pedagogiskt utvecklingsarbete

UN utlyser medel för pedagogiskt utvecklingsarbete för utbildning på grundnivå eller avancerad nivå.

Lena Åminne
2024-02-20