Sammanträdestider vt 2024

Här finns information samlad om vårterminens sammanträdestider vid den Samhällsvetenskapliga fakulteten.

 

Fakultetsnämnd

31/1, 13/3*, 24/4, 5/6
Information: Kl. 08.30-10.00
Beslutsmöte: Kl. 10.15-
*Endast beslutsmöte kl. 08.30-10.00

Internat: 13-14/3

Ledningsgrupp


Dekanens beslutsmöte

15/1, 29/1, 12/2, 26/2, 11/3, 25/3, 8/4, 22/4, 6/5, 20/5, 3/6, 17/6


Forskningskommitté

24/1, 29/2, 9/4, 23/5


Utbildningskommitté

17/1, 28/2, 10/4, 22/5


Anställningskommitté för professorer/docenter

26/1, 23/2, 22/3, 26/4, 31/5, 20/6
Kl. 09.00


Anställningskommitté för lektorat m.m.

25/1, 22/2, 21/3, 25/4, 23/5, 12/6, 20/6


Facklig samverkan (FSG)

23/1, 13/2, 12/3 (Temadag arb.miljö och lika villkor), 9/4, 7/5, 29/5, 18/6, 27/6


Prefektmöte (med nämnden)

31/1, 24/4, 5/6
Information: Kl. 08.30-10.00

Internat: 13-14/3


Prefektinfo (avstämningsmöte)

15/1, 26/2, 8/4, 20/5, 17/6
Kl. 15.00-16.00


Prefektseminarium

7/5, kl. 09.00-12.00


Prefekt- och chefsträff

14/3, kl. 14.00-17.00


Rektorsdialog med fakultetens prefekter (sk. utökad dialog)


Fakultetsmöte (inst. och enheters ledningsgrupper)

14/2, kl. 13.00-16.00


Forskarutbildningsansvariga

28/2, 14/5


Forskningsansvariga

22/2, 15/5

Åsa Persson Isaksson
2024-02-07