Dekanens beslutsmöte

Dekanen ska fatta beslut vid regelbundna och protokollförda beslutsmöten. Studenter har rätt att närvara vid mötena och att vid behov få anteckna avvikande mening i protokollet. Beslutsmötena ska föregås av samverkan i enlighet med det lokala samverkansavtalet.

Beslutande

Dekan Ruth Mannelqvist, professor, Juridiska institutionen

Aktuell föredragningslista

231204

Åsa P Isaksson
2023-11-30