Uppföljning

Här finns information och länk till blankett för uppföljning av individuella studieplaner inom forskarutbildningen vid den Samhällsvetenskapliga fakulteten.

Doktorandernas individuella studieplaner ska följas upp minst en gång per år; i samband med kalenderårsskiftet.

Web-ISP (webbaserat system för doktoranders individuella studieplaner)

Blankett för uppföljning (ISP del B)

Eva Stoianov
2022-12-20