Kansliet för samhällsvetenskap

Personal och funktioner vid kansliet

Utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå

Fakultetssamordnare

Jenny Nilsson (utbildning på grundnivå och avancerad nivå)
090-786 50 65

Thomas Pettersson (utbildning på forskarnivå)
090-786 62 34

Utbildningsledare

Nils Eriksson (utbildning på grundnivå och avancerad nivå)
090-786 63 10
070-340 07 45

Fakultetsadministration

Fakultetssamordnare

Åsa P Isaksson (fakultetsnämnd, dekanens beslutsmöte, val)
090-786 68 63

Administratör

Sara Franke-Wikberg
090-786 92 84

Ekonomi, planering och uppföljning

Kanslichef

Per Höglund
090-786 53 17
070-610 08 84

Ekonom

Elisabet Torstensson
090-786 56 99

Mathias Haglund (tjänstledig)

Personal och anställning

HR-specialist

Edward Hansskog

Marie Olsson

Mona Westman
090-786 64 57

Samuel Sandström

Anton Forsberg

Information

Kommunikatörer

Eva Stoianov
090-786 62 28

Elin Andersson
090-786 90 31

Internationalisering

Administratör

Sara Franke-Wikberg
090-786 92 84

KANSLIET FÖR SAMHÄLLSVETENSKAP

Adress

Umeå universitet, SE-901 87 Umeå, Sverige

Besöksadress

Förvaltningshuset, plan 3, Universitetstorget 16

Kanslichef

Per Höglund
090-786 53 17

Åsa P Isaksson
2023-02-13