Kansliet för samhällsvetenskap

Personal och funktioner vid kansliet

Utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå

Fakultetssamordnare

Marianne Schedin (utbildning på grundnivå och avancerad nivå)
090-786 74 77

Thomas Pettersson (utbildning på forskarnivå)
090-786 62 34

Utbildningsledare

Nils Eriksson (utbildning på grundnivå och avancerad nivå)
090-786 63 10
070-340 07 45

Fakultetsadministration

Fakultetssamordnare

Åsa P Isaksson (fakultetsnämnd, dekanens beslutsmöte, val)
090-786 68 63

Administratör

Sara Franke-Wikberg
090-786 92 84

Ekonomi, planering och uppföljning

Kanslichef

Per Höglund
090-786 53 17
070-610 08 84

Ekonom

Elisabet Torstensson
090-786 56 99

Mathias Haglund (tjänstledig)

 

Personal och anställning

HR-specialist

Monica Sunden (anställningskommittéer)
090-786 57 93

Samuel Sandström
090-786 69 76

Ellinor Nordsvahn
090-786 52 07

Harriet Hjelm
090-786 64 80

HR-samodnare

Mona Westman
090-786 6457

 

Information

Kommunikatörer

Eva Stoianov
090-786 62 28

Elin Andersson

Internationalisering

Administratör

Sara Franke-Wikberg
090-786 92 84

KANSLIET FÖR SAMHÄLLSVETENSKAP

Adress

Umeå universitet, SE-901 87 Umeå, Sverige

Besöksadress

Förvaltningshuset, plan 3, Universitetstorget 16

Kanslichef

Per Höglund
090-786 53 17

Åsa P Isaksson
2021-05-11