Kansliet för samhällsvetenskap

Personal och funktioner vid kansliet

Kanslichef

Per Höglund
070-610 08 84

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Utbildningssamordnare

Jenny Nilsson

Utbildningsledare

Anna Sundström

Nils Eriksson
070-340 07 45

Forskning och utbildning på forskarnivå

Fakultetssamordnare

Thomas Pettersson

Adminstratör

Sara Franke-Wikberg (Future Faculty, doktorandkurser)


Fakultetsadministration

Fakultetssamordnare

Åsa P Isaksson (biträdande kanslichef)

Administratör

Sara Franke-Wikberg


Ekonomi och budget

Controller

Elisabet Torstensson (kansliet, UCGS, CERUM)

Johanna Berlin (statsvetenskap, tillämpad utbildningsvetenskap, kansliet)


Personal och anställning

HR-specialist

Anton Forsberg (anställningskommittéer)

Edward Hansskog

Marie Olsson

Samuel Sandström

Mona Westman

HR-samordnare

Karin Nilsson (geografi, ekonomisk historia, CERUM)

Kommunikation

Kommunikatörer

Eva Stoianov

Charlotte Ståhl

Internationalisering

Administratör

Sara Franke-Wikberg

KANSLIET FÖR SAMHÄLLSVETENSKAP

Adress

Umeå universitet, SE-901 87 Umeå, Sverige

Besöksadress

Förvaltningshuset, plan 3, Universitetstorget 16

Kanslichef

Per Höglund
090-786 53 17

Eva Stoianov
2024-01-23