Lärardagen 2020

Alla medarbetare inom Medicinska fakulteten som är verksamma inom utbildning, är varmt välkomna till fakultetens lärardag den 5 november 2020.

Artificiell intelligens för framtidens professioner – hur förbereder vi Medicinska fakultetens studenter?

När? 5 november, start 12.00
Var? Zoom

Some sessions in English*, see headings in the program.

Lärardagen - filmade föreläsningar och presentationer

Här kan du se lärardagen i efterhand

Presentationer från föreläsningarna

Program

11.45 Zoom öppnar

12.00* Welcome address
Kristina Lejon, vicedekan för utbildning

12.15* "Artificial Intelligence - opportunities and challenges for medical education"
Fredrik Heintz, biträdande professor, institutionen för datavetenskap, Linköpings universitet

13.00* "Developing AI capabilities at Helsinki University Hospital"
Pekka Kahri, technology officer, HUS Helsinki University hospital

13.45 "Vad bör studenterna ha fått med sig för kunskap om digitalisering för ett jobb inom hälso- och sjukvården?"
Sara Lewerentz, digitaliserings- och teknikdirektör, Region Västerbotten

14.15 Paus

14.45 "AI som verktyg för utveckling av kunskap, färdigheter, funktion, förmåga, autonomi - hur kan det förändra hälso- och sjukvårdens yrkesroller?" Helena Lindgren, professor, institutionen för datavetenskap, UmU

15.00 "AI – Inte så enkelt som det framställs – Hur kan medicinsk teknik stödja?" Christer Grönlund, docent, universitetslektor, institutionen för strålningsvetenskaper, UmU

15.15 "Digital kompetens som legitimationskrav – en grund för framtidens AI" Ingeborg Nilsson, professor, institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, UmU.

15.30 Diskussion/panelsamtal

16.00 Avslutning, Kristina Lejon, vicedekan för utbildning

Anmälan

Anmäl dig senast 2 november via detta anmälningsformulär.

 

 

Lena Åminne
2023-04-24