ALF-kommittén

För Umeå universitet

Magnus Hultin (ordförande jämna år)
Richard Palmqvist
Marie Bixo
Jonatan Salzer

För Region Västerbotten

Göran Larsson (ordförande ojämna år)
Annika Nordin-Johansson
Ulrica Bergström
Antti Holsti

För regionlandstingen

Sofia Pettersson, Region Västernorrland
Johanna Törmä, Region Norrbotten
Bodil Landstad, Region Jämtland Härjedalen

Studeranderepresentant, Umeå medicinska studentkår

Ordinarie
Nemrut Karatas

Suppleant
Ebba Ekholm

Sekreterare

Helen Simon

 

Sammanträdesdatum

2024
30/1 kl. 9-16
27/2 kl. 13-16
19/3 kl. 13-16
23/4 kl. 13-16
21/5 kl. 13-16
18/6 kl. 13-16
20/8 kl. 9-16
24/9 kl. 13-16
22/10 kl. 13-16.30
26/11 kl. 13-16
17/12 kl. 9-16

Lokal: Fysiska heldagsmöten i varierande lokaler 3-4 gånger/år. Resterande är videokonferensmöten.

Lena Åminne
2024-03-08