ALF-kommittén

För Umeå universitet

Richard Palmqvist (ordförande jämna år)
Malin Sund
Magnus Hultin
Marie Bixo
Patrick Mauritzon, adjungerad

För Region Västerbotten

Göran Larsson (ordförande ojämna år)
Annika Nordin-Johansson
Ulrica Bergström
Vakant
Jakob Claesson, adjungerad

För regionlandstingen

Helene Hillborg, Region Västernorrland
Fredrik Pettersson, Region Norrbotten
Bodil Landstad, Region Jämtland Härjedalen

Studeranderepresentant, Umeå medicinska studentkår

Ordinarie
Clara Bergström

Suppleant
Emma Johansson

Sekreterare

Helen Simon

 

Sammanträdesdatum

17 januari kl. 9.30-17.00
18 januari 9.00-12.00
10 februari kl. 9.00-12.00
24 mars kl. 9.00-12.00
12 april kl. 9.00-12.00
12 maj kl. 9.00-12.00
16 juni kl. 9.30-12.00
24 augusti kl. 9.30-17.00
22 september kl. 9.30-12.00
12 oktober kl. 9.30-17.00
30 november kl. 9.30-12.00
15 december kl. 9.30-12.00

Lokal: VIP-rummet, NUS

Lena Åminne
2021-09-03