ALF-kommittén

För Umeå universitet

Anders Behndig (ordförande jämna år)
Richard Palmqvist
Marie Bixo
Magnus Hultin

För Region Västerbotten

Göran Larsson (ordförande ojämna år)
Annika Nordin-Johansson
Ulrica Bergström
Elisabeth Karlsson

För regionlandstingen

Anna Sundström, Region Västernorrland
Johanna Törmä, Region Norrbotten
Bodil Landstad, Region Jämtland Härjedalen

Studeranderepresentant, Umeå medicinska studentkår

Ordinarie
John Olsson

Suppleant
Ella Svender

Sekreterare

Helen Simon

 

Sammanträdesdatum

26 januari kl. 10-17
20 februari kl. 14.00-16.30
27 mars kl. 14.00-16.30
17 april kl. 13.00-15.30
15 maj kl. 13.00-15.30
12 juni kl. 14.00-16.30
23 augusti kl. 10-17

18 september kl. 13.00-15.30
19 oktober kl. 10-17
27 november kl. 13.00-15.30
18 december kl. 14.00-16.30

Lokal: VIP-rummet, NUS

Lena Åminne
2023-01-09