ALF-kommittén

För Umeå universitet

Magnus Hultin (ordförande jämna år)
Richard Palmqvist
Marie Bixo
Anders Behndig

För Region Västerbotten

Göran Larsson (ordförande ojämna år)
Annika Nordin-Johansson
Ulrica Bergström
Elisabeth Karlsson

För regionlandstingen

Anna Sundström, Region Västernorrland
Johanna Törmä, Region Norrbotten
Bodil Landstad, Region Jämtland Härjedalen

Studeranderepresentant, Umeå medicinska studentkår

Ordinarie

Suppleant

Sekreterare

Helen Simon

 

Sammanträdesdatum

18 september kl. 13.00-15.30
19 oktober kl. 10-17
27 november kl. 13.00-15.30
18 december kl. 14.00-16.30

Lokal: Fysiska heldagsmöten i varierande lokaler 3-4 gånger/år. Resterande är videokonferensmöten.

Lena Åminne
2023-08-16