ALF-kommittén

För Umeå universitet

Anders Behndig (ordförande jämna år)
Richard Palmqvist
Marie Bixo
Magnus Hultin

För Region Västerbotten

Göran Larsson (ordförande ojämna år)
Annika Nordin-Johansson
Ulrica Bergström
Elisabeth Karlsson
Jakob Claesson, adjungerad

För regionlandstingen

Helene Hillborg, Region Västernorrland
Johanna Törmä, Region Norrbotten
Bodil Landstad, Region Jämtland Härjedalen

Studeranderepresentant, Umeå medicinska studentkår

Ordinarie
Clara Bergström

Suppleant
Emma Johansson

Sekreterare

Helen Simon

 

Sammanträdesdatum

17 januari kl. 13.00-17.00
18 januari 8.30-12.00
10 februari kl. 9.00-12.00
24 mars kl. 9.00-12.00
12 april kl. 9.00-12.00
12 maj kl. 9.00-12.00
16 juni kl. 9.30-12.00
24 augusti kl. 9.30-17.00
22 september kl. 9.30-12.00
12 oktober kl. 9.30-17.00
30 november kl. 9.30-12.00
15 december kl. 9.30-12.00

Lokal: VIP-rummet, NUS

Lena Åminne
2022-01-24