Lärardagen den 23 augusti 2023

Lärardagen är öppen för alla medarbetare vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet som arbetar med utbildningsfrågor och som är intresserade av att vara med och utveckla administration, studievägledning, undervisning och examination på våra kurser och program.

Årets lärardag den 23 augusti kommer att genomföras på Umeå Folkets Hus.

Dagen börjar kl 08.30 och avslutas vid kl 16.00. Fika och lunch kommer att serveras, även för de som bara har möjlighet att delta en halvdag.

Den första sessionen kommer att hållas på engelska. Under eftermiddagen kommer ett engelskspråkigt spår erbjudas som handlar om Open-AI och ChatGPT.

KEYNOTE: Generative AI: opportunity or threat?
Arnold Pears, Kungliga Tekniska Högskolan

WORKSHOP: Utveckla ditt examinationsformat med tanke på AI och bildning
Oscar Gedda, Universitetspedagogik och lärandestöd

Detaljerat program

Anmälan är stängd.

Välkommen till den 9:e lärardagen!

 

Lärardagen 2022

Årets lärardag den 24 augusti kommer att genomföras på Umeå Folkets Hus.
Dagens utgångspunkt är föredrag och diskussioner kring vetenskapligt skrivande och kursutvärderingar. Dessa två sessioner kommer att hållas på svenska. Under eftermiddagen kommer också ett engelskspråkigt spår erbjudas som handlar om post-Corona-undervisning, exempelvis i hybrida miljöer.

Dagen börjar vid kl 08.30 och avslutas vid kl 16.30. Fika och lunch kommer att serveras, även för de som bara har möjlighet att delta en halvdag.
Här är delar ur det kommande programmet för dagen:

Katarina Andreasen, docent i biologi, Institutionen för biologisk grundutbildning vid Uppsala universitet, kommer att ge oss en inblick i deras DiaNa och hur de arbetar med kommunikationsträning för studenterna. Mer information om DiaNa finns här: https://www.diana.ibg.uu.se/

Dan Borglund, universitetslektor i högskolepedagogik, vid Universitetspedagogik och lärandestöd, berättar om kollegial kursutvärdering på vetenskaplig grund och hur det går till.

Martin Rosvall, professor i fysik, vid Institutionen för fysik, talar om vetenskapligt skrivande och skrivandeprocessen.

Läs hela programmet

Anmälan är stängd.

Välkommen till den 8:e lärardagen!

 

Här finns presentationer från Lärardagen:

DiaNA-projektet

Martin Rosvall (svenska)

Martin Rosvall (eng)

Filmad presentation Alastair Creelman https://play.lnu.se/media/t/0_z235lelw

Alastair Creelman

Dan Borglund

Lärardagen 2021

Lärardagen är öppen för alla anställda vid fakulteten som är intresserade av att vara med och utveckla undervisningen på våra kurser och program.

 På grund av Covid19 kommer årets lärardag den 18 augusti att genomföras digitalt som webbinarium via Zoom. Som lärare har du möjlighet att logga in och lyssna på de föredrag du är intresserad av. Dagens utgångspunkt är föredrag och diskussioner kring den tid vi har framför oss, post-Covid, då digital och analog undervisning ska samsas och berika varandra. Hur ska vi arbeta för att utbildningarna vid den Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten post-Covid ska bli så bra som möjligt, och hur utvecklar vi lärmiljöer som strävar mot studentcentrerat lärande?

Klara Bolander Laksov.

Foto: Stockholms universitet

Keynote, Klara Bolander Laksov, Stockholms universitet. Akademiskt lärarskap i en ny tid: Framtidens undervisning baserat på dagens högskolepedagogiska forskning.

Klara Bolander Laksov, professor i högskolepedagogik vid Stockholms universitet, kommer att tala om det akademiska lärarskapets utmaningar i relation till det post-Coroniala samhället. Baserat på existerande högskolepedagogisk forskning om studenters lärande, och förutsättningar för pedagogisk utveckling, kommer hon att peka på möjliga vägar för framtidens undervisning. Presentationen kommer att beröra frågor som online - campus - hybrid, men också frågor om gemenskap - isolation - relation.

Anslut till Zoom-mötet

Meeting ID: 648 3453 7973

Läs programmet för lärardagen

Välkommen till den 7:e lärardagen!

Lärardagen 2020

Lärardagen är öppen för alla anställda vid fakulteten som är intresserade av att vara med och utveckla undervisningen på våra kurser och program.

På grund av Covid19 kommer årets lärardag den 20 augusti att genomföras digitalt som webbinarium via Zoom. Som lärare har du möjlighet att logga och lyssna på de föredrag du är intresserad av. Dagens utgångspunkt är de sex genomsyrande perspektiven i kvalitetssystemet;

(1) forskningsanknytning,
(2) internationalisering,
(3) jämställdhet,
(4) samverkan och arbetslivsanknytning,
(5) hållbar utveckling, och
(6) studentinflytande och studentcentrerat arbetssätt.

Keynote, Marie Magnell, KTH Royal Institute of Technology. Linking research and teaching – in theory and practice.

Läs programmet för Lärardagen

Anslut till Zoom-mötet

Meeting ID: 786 253 6926

Presentationer:

Higher levels of internationalisation Demian Horst

Integrera och synliggöra jämställdhet i utbildningar Åsa Berglund Caroline Blomquist

Kvalitet genom skrivande Helen Hed

Linking research and teaching_Marie Magnell_Keynote

Wicked problems a pedagogical tool for integrating sustainability Johanna Lönngren

Välkommen till den 6:e lärardagen!

Lärardagen 2019

Lärardagen är öppen för alla anställda vid fakulteten som är intresserade av att vara med och utveckla undervisningen på våra kurser och program. Föredrag och andra presentationer kommer att hållas på engelska. Programmet startar klockan 09.00 och slutar klockan 16.00. Kaffe och lunch serveras.

Dagen innehåller föredrag med två keynotepass;
Lena Tibell vid Linköpings universitet kring "Hur visualiseringar kan underlätta lärandet i naturvetenskap"
Johan Lithner och Bert Jonsson vid Umeå universitet kring "Lärande och hjärnforskning – ett matematikdidaktiskt exempel".

Lärardagen kommer också att innehålla kortare föredrag och workshops.

Läs hela programmet

Välkommen till den 5:e lärardagen!

Lärardagen 2018

Seminars and introductory presentations will be held in English. The conference is free of charge and open to everyone at the faculty interested in continued development of our courses and programs. The program will start at 08.30 and ends at 16.00. Coffee and lunch will be served.

Anmälningsformulär (The registration is open May 15th to 20th of June)

Programme

Welcome to the 4th Teaching & Education Day!

Lärardagen 2017

Seminars and introductory presentations will be held in English. The conference is free of charge and open to everyone at the faculty interested in continued development of our courses and programs. The program will start at 08.30 and ends at 16.00. Coffee and lunch will be served.

Programme

Welcome to the 3rd Teaching & Education Day!

Lärardagen 2016

Seminars and introductory presentations will be held in English. The conference is free of charge and open to everyone at the faculty interested in continued development of our courses and programs. The program will start at 08.30 and ends at 16.20. Coffee and lunch will be served.

Programme

Welcome to the 2nd Teaching & Education Day!

Lärardagen 2015

Lärartricket - Kristina Edström, KTH

Flipped classroom - Bent Christensen, Umu

Bedömnings-och betygskriterier –inte alltid så lätt- Rolf Zale, Umu

Kontaktinformation

Susanne Vikström,
utbildningsledare
Telefon: 090-786 94 71
E-post: susanne.vikstrom@umu.se

Anna-Lena Lindskog
2023-08-07