Viktiga datum för universitetsförvaltningen

Nedan visas de mötes-, inrapporterings- och dialogdatum som gäller inom Universitetsförvaltningen. Även mötestider för RADON och kanslichefsgruppen ingår i listan över viktiga datum nedan.

Inrapporterings- och dialogdatum vid Universitetsförvaltningen

Datum Aktivitet
2/9

Enhetschefernas planeringsdag.

Dialog om budget och verksamhetsplan 2022.

17/9

Fortsatt dialog om budget och verksamhetsplan 2022 + riskanalys och handlingsplan för arbetsmiljö.

Prognos 2 lämnas in.

1/10 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning tertial 2
14/10 Presentation av förslag till budget och verksamhetsplan för Universitetsförvaltningen.
15/10 Checklista för intern styrning och kontroll lämnas in.
29/10 Universitetsförvaltningens budget och verksamhetsplan fastställs.
10/12 Enheternas budgetar, verksamhetsplaner och handlingsplaner för arbetsmiljö och lika villkor fastställda.

Mötestider för RADON

16 augusti, kl 13.00-14.55
20 september, kl 13.00-14.55
18 oktober, kl 13.00-14.55
15 november, kl 13.00-14.55
13 december, kl 13.00-14.55

 

Mötestider för kanslichefsgruppen

Måndag 28 september kl. 13.15-14.55
Måndag 12 oktober kl. 13.15-14.55
Måndag 26 oktober kl. 13.15-14.55
Måndag 23 november kl. 13.15-14.55

Kanslichefer från samtliga fakulteter och Lärarhögskolan deltar, samt universitetsdirektör och enhetschef för Planeringsenheten.

Mötestider FSG

Höstterminen 2021

Datum Tid Ordförande
27 augusti (fre) 10:00-12:00 Per Ragnarsson
9 september 10:00-12:00 Per Ragnarsson
23 september 10:00-12:00 Per Ragnarsson
8 oktober (fre) 10:00-12:00 Per Ragnarsson
21 oktober 10:00-12:00 Per Ragnarsson
4 november 10:00-12:00 Per Ragnarsson
19 november (fre) 10:00-12:00 Per Ragnarsson
1 december (ons) 10:00-12:00 Per Ragnarsson
16 december 10:00-12:00 Per Ragnarsson
Anja Axelsson
2021-12-07