Viktiga datum för universitetsförvaltningen

Nedan visas de mötes-, inrapporterings- och dialogdatum som gäller inom Universitetsförvaltningen. Även mötestider för RADON och kanslichefsgruppen ingår i listan över viktiga datum nedan.

Mötestider FSG

Vårterminen 2023

Mötesordförande är Per Ragnarsson.

Datum Tid Tema
 11 jan  13-15  
 26 jan  10-12 Besök av enhetschef – Peter Hörnemalm
 10 feb  10-12  
 23 feb  13-15  Arbetsmiljö och lika villkor (HAMO & lika villkors-representanter)
 9 mars  10-12  
 22 mars  13-15 VB
 5 april  via mejl  Återkoppla senast kl 15.00
 20 april  10-12  Arvodering, mertid/övertid
 5 maj  13-15 Besök av enhetschef Chatarina Larson
 16 maj  13-15  Sjukfrånvaro
 31 maj  13-15  Besök av enhetschef - Lars Nordlander
 15 juni  10-12  Besök av enhetschef - Hans-Olof Byquist 
 22 juni 10-12  Besök av enhetschef - Richard Olsson

Mötestider för RADON

23 februari, kl 09.00-12.00
17maj, kl 10.00-16.00
31 augusti, heldag, dag 1
1  september, heldag, dag 2
16 november, 08.30-13.00

Anja Axelsson
2023-03-01