Viktiga datum för universitetsförvaltningen

Nedan visas de mötes-, inrapporterings- och dialogdatum som gäller inom Universitetsförvaltningen. Även mötestider för RADON och kanslichefsgruppen ingår i listan över viktiga datum nedan.

Inrapporterings- och dialogdatum vid Universitetsförvaltningen

Datum Aktivitet
13/1

Ledningsråd inför budget år 2023. 

18/2

Universitetsstyrelsen fastställer anvisningar för budget år 2023 till fakulteter och andra berörda enheter samt budgetunderlag 2024‒2025.

15/3 Universitetsgemensamma funktioner inkommer med underlag till budget inför år 2023 enligt bilaga 1.
23/3 Ledningsråd om budget år 2023 inkl. IT-investeringar.

Universitetsbiblioteket, Universitetsförvaltningen och Övrigt universitetsgemensamt presenterar sina mest prioriterade budgetäskanden.

25/3 Rektor fastställer modell för medfinansiering av gemensamma kostnader 2023.
21/4 Ledningsråd om budget år 2023 inkl. IT-investeringar.
25/5

Universitetsstyrelsens budgetkommitté behandlar förslag till budget år 2023 inklusive ekonomisk plan för perioden 2024‒2025.

9/6

Universitetsstyrelsen fastställer budgetramar till fakulteter, Lärarhögskolan och universitetsgemensamma funktioner för år 2023 inklusive preliminära ramar för perioden 2024‒2025.

21/6

Rektors detaljbudget för 2023 fastställs inkl. fasta procentsatser för fördelning av universitetsgemensamma kostnader.

23/9

Samtliga interna priser är beslutade inför nästkommande år.

4/10

Rektor fastställer beslut gällande universitetsgemensam finansiering av forskningsinfrastruktur.

Prel. 5/10

Universitetsstyrelsen informeras om budgetproposition. År 2022 är det valår, alla tidpunkter kring budgetpropositionen är därför preliminära.

18/10

Rektor fastställer ev. justering av budget 2023 utifrån budgetproposition.

28/10

Fakultetsnämnder, Lärarhögskolan, Universitetsförvaltning och Universitetsbibliotek fastställer budget för år 2023, inklusive ekonomiska planeringsförutsättningar för år 2024‒2025. Fakultetsnämnder och universitetsdirektör fastställer fasta procentsatser för fördelning av fakultetsgemensamma/förvaltningsgemensamma kostnader. Rapportering sker till planering@umu.se.

Nov-dec

Dialoger utifrån fakulteternas, Lärarhögskolans, Universitetsförvaltningens och Universitetsbibliotekets arbete med budget för år 2023, m.m.

16/12

Sista dag för institutioner/motsv. att fastställa budget för år 2023.
Rapportering sker enligt den egna fakultetens/motsv. anvisningar.

Mötestider för RADON

24 februari, kl 09.00-12.00
20 maj, kl 10.15-16.00
31 augusti, kl 12.00- (dag 1)
1 september, -17.00 (dag 2)
16 november, 08.30-13.00

Mötestider för kanslichefsgruppen 

14 februari
28 februari
14 mars
28 mars
11 april
25 april
9 maj
23 maj
8 juni
20 juni

Kanslichefer från samtliga fakulteter och Lärarhögskolan deltar, samt universitetsdirektör och enhetschef för Planeringsenheten.

Mötestider FSG

Vårterminen 2022

Datum Tid Ordförande
14 januari 10:00-12:00 Per Ragnarsson
27 januari 10:00-12:00 Per Ragnarsson
11 februari 10:00-12:00 Per Ragnarsson
24 februari 10:00-12:00 Per Ragnarsson
10 mars 10:00-12:00 Per Ragnarsson
24 mars 09:30-10:30 Per Ragnarsson
7 april 10:00-12:00 Per Ragnarsson
21 april 10:00-12:00 Per Ragnarsson
5 maj 10:00-12:00 Per Ragnarsson
19 maj 10:00-12:00 Per Ragnarsson
2 juni 10:00-12:00 Per Ragnarsson
16 juni 10:00-12:00 Per Ragnarsson
23 juni 10:00-12:00 Per Ragnarsson
Anja Axelsson
2022-04-01