International Office

International Office arbetar med universitetsgemensamma frågor inom internationalisering.

Vi är ett strategiskt stöd till institutioner, fakulteter och universitetsledning i internationaliseringsfrågor.

Så stöttar vi internationaliseringsarbetet

Vi är ett strategiskt stöd och ger råd och rekommendationer

International Office ansvarar för innehållet på Internationaliseringsforum på Teams. Vid frågor om hur utbytesprogrammen fungerar, hur ett institutionsavtal upprättas, eller vilka rutiner som gäller för t.ex. in- och utresande studenter och lärar- och personalutbyte, kan du börja med att undersöka vad som står i handboken.

Till handboken på Internationaliseringsforum

För dig som är internationell kontaktperson (IKP) har vi tagit fram information om vad som förväntas av dig och vad du kan få hjälp med. Vi anordnar också nätverksträffar 1–2 gånger per termin. Du hittar information och anmälningslänk till träffarna i Eduadmin. För mer information om träffarna, kontakta komm.io@umu.se.

Rollen som internationell kontaktperson

Vi jobbar tillsammans med universitetsledningen för att implementera universitetets vision, och har lett arbetet med att ta fram ett inriktningsdokument för internationalisering. Till detta finns även stöd för att ta fram handlingsplaner och konkreta mål inom området internationalisering.

Till Umeå universitets policy för internationalisering samt stöd för internationalisering

Vi samordnar universitetets deltagande i program, nätverk och samarbeten

International Office samordnar Umeå universitets deltagande i flertalet program, nätverk och samarbeten, för att stärka relationen med utländska universitet.

Vem du ska kontakta för frågor hittar du här:
Internationella samarbeten

Vi samordnar och stödjer studentmobilitet

Vi utlyser universitetsövergripande utbytesplatser för utresande studenter och gör ett urval av ansökningarna.

Vi handlägger student-stipendieansökningar inom Erasmus+ (studier och praktik).

När en student har fått en nominering till en universitetsövergripande utbytesplats, eller till ett erasmusutbyte, är det några saker som institutionen där studenten läser ska göra.

Du hittar mer information i handboken på Internationaliseringsforum (Teams)

Information om hur ansöknings- och antagningsprocessen går till för inresande utbytesstudenter, samt praktiska saker som institutionen måste göra finns på:
Ansöknings- och antagningsprocessen för utbytesstudenter

Vi erbjuder alla internationella studenter att delta i vårt Buddyprogram för att lära känna andra studenter och upptäcka den svenska kulturen. Redan etablerade studenter vid universitet kan delta i Buddyprogrammet som gruppledare eller "buddy".

För frågor om Buddyprogrammet, kontakta: buddy@umu.se

Vi arbetar med internationell studentrekrytering och internationella alumnrelationer

Vi arbetar för att rekrytera kvalificerade internationella studenter som sedan blir universitetets ambassadörer. I det arbetet ansvarar vi för ett antal kanaler som riktar sig till internationella studenter och alumner:

Informationsmaterial på engelska finns på:
Informationsmaterial

Vi anordnar nätverksträffar för programkontakter på studieprogram som ges på engelska. Om du vill veta mer om träffarna, kontakta komm.io@umu.se

Vi hanterar fakturering av studieavgifter och stipendieansökningar

För studenter som betalar studieavgift hanterar vi fakturering och stipendieansökningar.
Information om vilka studenter som ska betala studieavgift och vilka rutiner och villkor som gäller, finns på:
Tuition, fees and funding

Vi handlägger och beslutar om stipendium för lärar- och personalutbyte

Via International Office kan medarbetare söka stipendium för lärar- och personalutbyte genom Erasmus+ och Nordplus.

Ett utbyte innebär att "jobbskugga" eller undervisa en period vid ett utländskt lärosäte.

Du som är intresserad av ett lärar- eller personalutbyte hittar mer information om villkoren på: 
Lärar- och personalutbyte

Vem ska jag kontakta?

Du hittar kontaktuppgifter på International Offices enhetswebb.

Hitta oss

Våra lokaler finns på plan 3, Östra flygeln i Förvaltningshuset samt plan 4, Tornet i Förvaltningshuset.

Enhetschef: Ingrid Svensson
Biträdande enhetschef: Helena Gradin

2024-01-26