Stöd till internationalisering

I mars 2022 beslutade Umeå universitet om en ny policy för internationalisering. Policyn lutar sig mot Umeå universitets vision. I policyn finns också fyra utvecklingsområden: Internationalisering på hemmaplan, Internationella samarbeten, Utlandserfarenhet och Värdskap som gynnar internationalisering.

Sidorna är en fördjupning i dessa områden, ett appendix till policyn, för att underlätta arbetet med att ta fram handlingsplaner och konkreta mål inom området internationalisering anpassade för varje verksamhet på Umeå universitet. De är tänkta att ge inspiration och stöd. 

Sidorna är under utveckling och International Office vill gärna ha in goda tips, exempel, filmer och artiklar från verksamheter på Umeå universitet. Mejla komm.io@umu.se

Policy för internationalisering

Här hittar du Umeå universitets
Policy för internationalisering

Petra Käck
2023-09-18