Akademiska högtider

Vårpromotion

Läs mer om Vårpromotionen på umu.se

Årshögtid

Läs mer om Årshögtiden på umu.se

Umeå universitet har två akademiska högtider för att uppmärksamma doktorer, jubeldoktorer, hedersdoktorer, nya professorer och pristagare – Vårpromotion och Årshögtiden.

Årshögtiden

Årshögtiden infaller varje år i oktober och är den största högtiden av de två högtiderna. Under Årshögtiden promoveras hedersdoktorer, nya professorer installeras, vetenskapliga priser delas ut och vart tredje år delas även universitetets förtjänstmedalj ut i en ceremoni som avslutas med en bankett.

Årshögtiden är i första hand universitetets sätt att uppmärksamma framstående personer, men fungerar också som ett slags forskningsinformation på så vis att man uppmärksammar olika ämnesområden. I anslutning till högtiden håller professorer, hedersdoktorer och pristagare öppna populärvetenskapliga föreläsningar i sitt ämne. Professorer, hedersdoktorer, pristagare och förtjänstmedaljörer presenteras även i en högtidsskrift.  

Hedersdoktorer

Hedersdoktor, doctor honoris causa, är en doktorstitel som fakulteterna själva kan tilldela en person som en utmärkelse. Hedersdoktorn kan till exempel anses ha betydande kontakter med universitetet, ha presterat något utomordentligt för universitetet, vara vetenskapsman från annat land eller vara någon som universitetet vill knyta till forskningsgemenskapen.

Promovering av en hedersdoktor går till på ungefär samma sätt som för en doktor. Om någon promoveras i sin frånvaro, läses namnet upp följt av uttrycket "absens".

Installation av professor

Professorsinstallationen är en viktig akademisk sed som finns vid alla universitet i Sverige, då den nya professorn högtidligen sätts in i sitt ämbete. Alla nya professorer (installandi) får även möjlighet att i samband med Årshögtiden ge en populärvetenskaplig föreläsning om sin forskning.

Årshögtiden 2017

Vårpromotion

Vårpromotionen äger rum i maj med promotion av doktorer och jubeldoktorer (doktorer som promoverades för 50 år sedan) samt utdelning av pedagogiska och vetenskapliga priser.

Doktorer

Vid Vårpromotionen firas de doktorer som har forskat, skrivit och publicerat en vetenskaplig avhandling i ett forskarämne. Avhandlingen har försvarats offentligt genom disputationen. I och med disputationen och doktorsexamen är man berättigad att få promoveras och därefter bära de yttre tecknen på doktorsvärdigheten. Promotionen symboliserar att den nya doktorn har rätt att bedriva akademisk undervisning.

Akten sker i Umeå framför en parnass, en lövklädd liten bro, där den nyblivna doktorn hälsas med ett handslag av promotorn, själv en doktor och den som utdelar insignierna: den veckade hatten/lagerkransen, ringen och diplomet. När doktorn har tagit emot insignierna går hon eller han genom parnassen och bjuds farväl.

Jubeldoktorer

50 år efter promotionen kan doktorer promoveras till jubeldoktorer. Jubeldoktorer får nya diplom och i förekommande fall ny lagerkrans. Om någon promoveras i sin frånvaro, läses namnet upp följt av uttrycket "absens".

Priser

Vid vårens högtid delas även pedagogiska och vetenskapliga priser ut. Ett populärvetenskapligt program med korta föreläsningar av de pedagogiska och vetenskapliga pristagarna anordnas i anslutning till högtiden.

Kontaktinformation

Ceremonimästare
Peter Sköld
901 87 Umeå 

090-786 63 47

Besöksadress
Universitetsledningshuset, Universitetstorget 4, plan 3

Mer om AKADEMISKA HÖGTIDER PÅ UMU.SE

På umu.se kan du läsa mer om de akademiska högtiderna och vad Årshögtiden och Vårpromotionen innebär.

Hanna Karlsson
2023-05-25