Resebidrag ur Kempestiftelserna

Resebidrag ur Stiftelsen J C Kempes Minnes Akademiska fonder I och II vid Umeå universitet.

Medicinska fakulteten utlyser härmed resebidrag för 2022-2023 på kvarvarande medel ur följande stiftelser:

Stiftelsen J C Kempes Minnes Akademiska fond - Kempe I
Stiftelsen J C Kempes Minnes Akademiska forskningsfond - Kempe II

Fakultet Diarienummer
Medicinsk FS 2.1.6-1866-22

Ansökan

  • ställs till fakultetsnämnden och med angivande av det till fakulteten tillhörande diarienummer (obligatoriskt fält)
  • skickas via e-brev till medel@diarie.umu.se, ange diarienr i subject/ämnesraden
  • ansökningsblankett samt bilagor (inklusive kort CV) skickas i ett sammanhållet PDF-dokument
  • ska vara registrator tillhanda senast 2022-10-24. Utdelningstidpunkt bestäms av respektive fakultet.

 

Blankett för ifyllande

Kempefonder, blankett (EA22)

 

Behöriga att söka är samtlig undervisande och forskande personal samt forskarstuderande vid Umeå universitet vid Medicinsk fakultet.

Vissa bestämmelser beträffande medlens användning:

Ur Stiftelsen J C Kempes Minnes Akademiska fond (Kempe I) utdelas bidrag för att "tillgodose vetenskaplig forskning samt akademisk undervisning och därmed jämförlig utbildning ävensom allmänt kulturella ändamål som har samband med angivna verksamhetsgrenar".

Ur Stiftelsen J C Kempes Minnes Akademiska forskningsfond (Kempe II) utdelas bidrag för att "tillgodose vetenskaplig forskning samt akademisk undervisning och därmed jämförlig utbildning, häri inbegripet studieresor med vetenskapligt syfte samt deltagande i vetenskapliga konferenser, i båda fallen såväl inom som utom landet".

Förfrågningar om ansökan/utdelning ställs till fakultetskansliet.

Daniel Wahlström
2022-09-29