Dubbel och gemensam examen

Här presenteras stöd till hantering av samarbeten som leder till dubbel och gemensam examen på forskarnivå.

Umeå universitet utbildar doktorer med ett internationellt perspektiv för både akademi och samhället i övrigt. I internationella samarbeten kan samarbeten som leder till dubbel eller gemensam examen ingå. Stöd och underlag i planeringen av både forskningssamarbete som leder till dubbel examen och utbildningssamarbetet som leder till gemensam examen på forskarnivå presenteras här.

Innan ett samarbete påbörjas ska hänsyn tas till vilken examen som är lämpligast genom Vägledning - val av samarbeten som leder till gemensam eller dubbel examen vid forskarnivå vid Umeå universitet. Stödet för planering och förutsättningarna för genomförande av samarbetena består i en vägledning, handläggningsordningar för forskningssamarbeten som leder till dubbel examen och utbildningssamarbeten som leder till gemensam examen.

Samarbetena kan ställa mer eller mindre juridiska krav och för att underlätta både planering och genomförande finns även mallar för de skriftliga avtalen lärosätena emellan. 

Ester Roos-Engstrand
2024-02-09