MIRAI

MIRAI 2.0 är ett projekt för att stärka det akademiska samarbetet inom utbildning, forskning och innovation mellan svenska och japanska universitet. Särskilt fokus riktas mot forskare som är i ett tidigt stadium av sin karriär.

Inom MIRAI arrangeras seminarier, workshoppar m.m. All information om projektaktiviteter hittar du på MIRAIs webb: www.mirai.nu

MIRAI 2.0 Research & Innovation veckan 2023 i Umeå

Den 13-16 november stod Umeå universitet värd för forsknings- och innovationsveckan MIRAI 2.0 med mer än 230 forskare, studenter och universitetsledningar från Sverige och Japan. Deltagarna fick ta del av varandras forskning, jämföra erfarenheter och nätverka för att hitta vägar för framtida samarbeten och utbyten. Temat för konferensen var "Creating Resilient and Sustainable Societies".
Konferens webbplats

Umeå universitet utsett till nytt koordinerande universitet

Vid avslutningen av R&I-veckan var deltagarna mycket nöjda och det fanns ett starkt engagemang för ett fortsatt samarbete för att ta itu med globala utmaningar. Det beslutades att det svensk-japanska samarbetet ska fortsätta med en ny treårig fas under 2024-2026. Där kommer fokus vara på flera av FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:s). Umeå universitet och Kyushu universitet utsågs till nya koordinerande institutioner för denna tredje fas och tar över ansvaret från Göteborgs universitet respektive Nagoya universitet.

Se en kort film med höjdpunkter från öppningsceremonin och postersessionen (2m24s). Engelsk tal och text.

Samarbetsprojekt

Tre samarbetsprojekt från Umeå universitet har fått frömedel: 

 • Living arrangement and healthcare utilization in aging societies: an intercountry comparison between Sweden and Japan; Rong Fu (Waseda University) & Mojgan Padyab (Umeå University)
 • Social economic status, lifestyle factors, and brain aging: comparison between Japanese and Swedish Community Cohorts; Izumi Matsudaira (Tohoku University) & Nina Karalija (Umeå University)
 • Pollution of surface water by human pharmaceutical use; Xuepeng Qian (Sophia University) & Irina Mancheva (Umeå University)

Nyheter

2023-12-20: Utlysningar: JSPS International Fellowship Program FY2024
2023-12-05: Utlysning av Japan stipendier för 2024
2023-11-28: Sök postdoc i Japan 2024
2023-11-27: Stort engagemang på svensk-japansk forsknings- och innovationsvecka i Umeå
2023-11-23: Omställningar i japanskt och svenskt skogsbruk utforskas på MIRAI 2.0
2023-04-24: Sök bidrag till workshoppar och presentationer under MIRAI 2.0 R&I-veckan 2023
2023-01-13: JSPS Summer Program - STINT
2022-11-09: Umeå deltar i MIRAI 2.0 R&I veckan 2022 i Japan
2022-10-20: Japans ambassadör besökte Umeå universitet
2022-10-03: Japanese Studies PhD Research Grants 2023
2022-09-14: Webbinarium om hållbarhet i en tid av klimatförändringar
2022-08-29: Sök för att delta i Research and Innovation Week, 15-18 november, i Japan
2022-06-07: 17 juni: Frukostmöte om internationella samarbeten
2021-12-17: Seed funding for 24 new collaborations within MIRAI2.0
2021-06-16: Många deltog i japansk-svensk forsknings- och innovationsvecka
2021-05-24 MIRAI 2.0 Forsknings- och innovationsvecka i universitetssamarbete med Japan
2020-10-06: Svenska lärosäten satsar på samarbeten med Japan
2020-10-01: Kickoff för Mirai 2.0
2018-10-29: Åldrande, materialvetenskap och hållbarhet på agendan i Tokyo
2018-02-22: Japansk vecka på campus

Projektets fokusområden

Åldrande – Aktivt och hälsosamt åldrande i Japan och Sverige  

 • Demography and Determinants of Health
 • New Technologies for Aged Society
 • Health Promotion for Aged Society (including: Biological and medical sciences of ageing; Social innovations and future policies for aged society)

Materialvetenskap

 • Materials for energy devices
 • Low dimensional materials and surfaces
 • Advanced characterisation of materials
 • Bioinspired materials

Hållbarhet (vattenresurser och nya energitekniker)

 • Carbon-neutral technology, including non-fossil-based energy generation such as hydrogen production, artificial photosynthesis, photo-voltaic system and carbon capture
 • Sustainable Automotive Control Technology
 • Global environment and energy technologies: Energy Devices, including fuel cells, solar cells and secondary batteries, and Hydrogen Technologies

Artificiell intelligens

Läs mer på mirai.nu

Innovation och entreprenörskap

Läs mer på mirai.nu

Deltagande universitet

Inom Mirai deltar elva svenska och nio japanska lärosäten.

Från Sverige: 
Umeå universitet, Jönköping University, Karlstad universitet, Linköpings universitet, Linnéuniversitetet, Luleå University of Technology, Lunds universitet, Göteborgs universitet, Uppsala universitet, Stockholms universitet och Örebro universitet.

Från Japan:
Hiroshima University, Hokkaido University, Kyushu University, Okinawa Institute of Science and Technology Graduate University (OIST), Nagoya University, Sophia University, The University of Tokyo, Tohoku University och Waseda University.

Medel för samarbeten

Det går att söka medel för samarbeten mellan svenska och japanska lärosäten. Mer information finns på:

Funding opportunities for joint activities

 

Foto:

Från ledningsbloggen

Katrine Riklund, prorektor vid Umeå universitet.

Foto:

Svenskt-japanskt samarbete fortsätter generera lovande forskning
Det övergripande syftet med MIRAI (som betyder framtid) är att stärka samarbetet inom akademin och med näringslivet, liksom naturligtvis samarbetet mellan Sverige och Japan inom utbildning, forskning och innovation. Detta är det största samarbetet mellan Japan och Sverige i sitt slag och jag är övertygad om att MIRAI kommer att vara länge och generera ny kunskap till nytta in i framtiden.

Läs hela blogginlägg här

Kontakt

Projektledare

Jenny Ahlinder Hagberg

Materials Science

Ove Andersson

Sustainability

Carina Keskitalo

Ageing

Carl-Johan Boraxbekk

Referensgrupp vid Umeå universitet: 
Katrine Riklund (prorektor) och Greg Neely (prodekan), Ingrid Svensson (International Office), Carl-Johan Boraxbekk (åldrande), Carina Keskitalo (hållbarhet), Ove Andersson (materialvetenskap), Markus Naarttijärvi (AI) och Janina Priebe (Humfak).

David Meyers
2023-12-20