MIRAI

MIRAI 2.0 är ett projekt för att stärka det akademiska samarbetet inom utbildning, forskning och innovation mellan svenska och japanska universitet. Särskilt fokus riktas mot forskare som är i ett tidigt stadium av sin karriär.

Inom MIRAI arrangeras seminarier, workshoppar m.m. All information om projektaktiviteter hittar du på MIRAIs webb: www.mirai.nu

Tre samarbetsprojekt från Umeå universitet har fått frömedel: 

 • Living arrangement and healthcare utilization in aging societies: an intercountry comparison between Sweden and Japan; Rong Fu (Waseda University) & Mojgan Padyab (Umeå University)
 • Social economic status, lifestyle factors, and brain aging: comparison between Japanese and Swedish Community Cohorts; Izumi Matsudaira (Tohoku University) & Nina Karalija (Umeå University)
 • Pollution of surface water by human pharmaceutical use; Xuepeng Qian (Sophia University) & Irina Mancheva (Umeå University)

Den 15-18 november kommer i MIRAI 2.0 Research and Innovation week att hållas i Japan. Nu är det möjligt att söka resebidrag via Intsam. Ansökan är öppen den 1 juni-1 september 2022. 

Nyheter

2022-06-07: 17 juni: Frukostmöte om internationella samarbeten

2021-12-17: Seed funding for 24 new collaborations within MIRAI2.0

Nyhet, 2021-06-16: Många deltog i japansk-svensk forsknings- och innovationsvecka

Nyhet, 2021-05-24 MIRAI 2.0 Forsknings- och innovationsvecka i universitetssamarbete med Japan

Nyhet, 2020-10-06: Svenska lärosäten satsar på samarbeten med Japan

Nyhet, 2020-10-01: Kickoff för Mirai 2.0

Nyhet, 2018-10-29: Åldrande, materialvetenskap och hållbarhet på agendan i Tokyo

Nyhet, 2018-02-22: Japansk vecka på campus

Nyhet: Utbytesavtal tecknat med Japan

Projektets fokusområden

Åldrande – Aktivt och hälsosamt åldrande i Japan och Sverige  

 • Demography and Determinants of Health
 • New Technologies for Aged Society
 • Health Promotion for Aged Society (including: Biological and medical sciences of ageing; Social innovations and future policies for aged society)

Materialvetenskap

 • Materials for energy devices
 • Low dimensional materials and surfaces
 • Advanced characterisation of materials
 • Bioinspired materials

Hållbarhet (vattenresurser och nya energitekniker)

 • Carbon-neutral technology, including non-fossil-based energy generation such as hydrogen production, artificial photosynthesis, photo-voltaic system and carbon capture
 • Sustainable Automotive Control Technology
 • Global environment and energy technologies: Energy Devices, including fuel cells, solar cells and secondary batteries, and Hydrogen Technologies

Artificiell intelligens

Läs mer på mirai.nu

Innovation och entreprenörskap

Läs mer på mirai.nu

Deltagande universitet

Inom Mirai deltar elva svenska och åtta japanska lärosäten.

Från Sverige: 
Umeå universitet, Jönköping University, Karlstad universitet, Linköpings universitet, Linnéuniversitetet, Luleå University of Technology, Lunds universitet, Göteborgs universitet, Uppsala universitet, Stockholms universitet och Örebro universitet.

Från Japan:
Hiroshima University, Hokkaido University, Kyushu University, Nagoya University, Sophia University, The University of Tokyo, Tohoku University och Waseda University.

Medel för samarbeten

Det går att söka medel för samarbeten mellan svenska och japanska lärosäten. Mer information finns på:

Funding opportunities for joint activities

Kontakt

Projektledare

Jenny Ahlinder Hagberg

Materials Science

Ove Andersson

Sustainability

Carina Keskitalo

Ageing

Carl-Johan Boraxbekk

Referensgrupp vid Umeå universitet: 
Katrine Riklund (prorektor) och Greg Neely (prodekan), Ingrid Svensson (International Office), Carl-Johan Boraxbekk (åldrande), Carina Keskitalo (hållbarhet), Ove Andersson (materialvetenskap), Markus Naarttijärvi (AI) och Janina Priebe (Humfak).

Petra Käck
2022-06-22